IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Kayseri’nin Modern Şehir Olmasında Osman Kavuncu’nun Rolü
Title: The Role of Osman Kavuncu in Kayseri Modern City
Yazar(lar) : Merve Durmuş
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 868 – 883Özet

Kayseri şehri ve halkı tarihin hemen her devrinde örneği görülmemiş ilgi ve itibara sahip olmuştur. Kayseri’nin Anadolu’nun merkezinde huzur şehri olmasında gerek halkının çalışkanlığı gerek idarecilerin karakter ve yetenek sahibi kişiler olması etkili olmuştur. Kayseri’nin sanayi şehri olmasında ki en önemli etken Cumhuriyet’ten bu yana medeniyetin her türlü nimetinden nasibini alması olmuştur. Kayseri’de en hızlı gelişme 1950-1960 döneminde gerçekleşmiştir. Bu döneme damgasını vuran kıymetli idareci Osman Kavuncu’yu yakından tanımamız Kayseri tarihini anlamamız açısından önemlidir. Osman Kavuncu, 1950 yılında meclis üyelerinin muhalefetine rağmen Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir. Kavuncu, imkânsızlıklar içinde Kayseri’yi modern şehir haline getirmiştir. Kavuncu dönemi, şehir ve köylerin okula, öğretmene, hastaneye, yola, suya ve elektriğe kavuştuğu bir dönem olmuştur. Kısacası; halkının, fikirlerine önem vermiş ve onlara bir birey olduğunu hissettirmiştir. İcraat yönünden Şehir Mezarlığı, yetiştirme yurtları, Şeker Fabrikası ve hidroelektrik santralleri örnek verilebilir. Bunlar yedi yıllık başkanlık dönemine sığdırdığı dev icraatlardan sadece birkaçı olmuştur. Yorulmak bilmeyen bu eşsiz gayreti halk tarafından büyük bir sevgi ile kucaklanmıştır. Kayseri’de yaşayan efsane adam olan Osman Kavuncu yediden yetmişe herkesin gönlünde sevgi anıtı kurmuştur. Osman Kavuncu’yu Cumhuriyet Arşivi belgelerinde ışığında inceleyip Kayseri’ye olan rolüne farklı bir göz ile bakmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Başkan, belediye, sanayi, icraat, şehir, Kayseri, Osman Kavuncu

Abstract

The city of Kayseri and its people have had unprecedented interest and reputation in almost every period of history. The fact that Kayseri was a city of tranquility in the center of Anatolia was influenced by the diligence of the people and the fact that the administrators were the people with the character and skill. The most important factor in Kayseri being an industrial city has been its share of all kinds of civilization since the Republic. The most rapid development in Kayseri took place in the 1950-1960 period. It is important for us to understand the history of Kayseri, as we know Osman Kavuncu, the important administrator who left his mark on this period. Osman Kavuncu became Mayor in 1950 despite the opposition of the councilors. Kavuncu has transformed Kayseri into a modern city. The Orange Period was a period in which cities and villages had access to school, teacher, hospital, road, water and electricity. In short; people, gave importance to the ideas and made them feel that an individual. Examples include City Cemetery, growing dormitories, Sugar Factory and hydroelectric power plants. These were just a few of the giant acts he had put into the seven-year presidential term. This unmatched effort is embraced by the people with great love. Osman Kavuncu, a legendary man living in Kayseri, founded a memorial of love in the heart of everyone. We will examine Osman Kavuncu in light of the documents of the Republican Archive and try to look at his role in Kayseri with a different perspective.

Keywords :President, municipality, ındustry, city, performance, Kayseri, Osman Kavuncu.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2