IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 186 Sayılı Kararından Johnson Mektubuna Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları
Title: Turkey’s Cyprus Policy From United Nation General Assembly Resolution On Cyprus “No 186” To Johnson Letter
Yazar(lar) : Ergenekon Savrun
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12
Sayfa : 1110-1133Özet

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Mart 1964’de Kıbrıs için aldığı 186 sayılı Kıbrıs kararı şu şekilde başlar: “Kıbrıs ile ilgili mevcut durumun uluslararası barışı ve güvenliği tehdit etmesi muhtemel olduğu ve barışı korumak ve olabilir bir çözüm bulmak için derhal ek önlemler alınmadığı sürece daha da kötüleşebileceği aşikârdır.” Yine aynı yılda 5 Haziran 1964 tarihinde dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon B. Johnson İsmet İnönü’ye yazdığı mektupta ise: “Türkiye NATO üyesi bir ülke olan Yunanistan ile arasında bir gerilim yaratacak, Kıbrıs’a müdahale gibi bir hareketlilik içine girmesi durumunda, Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye yönelik olası bir işgali karşısında, NATO’nun bu işgale müdahalede çekimser kalabilecektir. Ayrıca böyle bir girişimde, Türkiye Amerikan silahlarını kullanamaz” diyordu. Ancak bütün bu baskı ve çifte standartlara rağmen Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmedi ve uluslararası alanda tezlerini yüksek sesle savundu. Bu çalışmada ise Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası arenada yalnızlaştırılmak istenmesine rağmen gösterdiği diplomatik çabalar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler 186 Sayılı Kıbrıs Kararı, Johnson Mektubu, Kıbrıs.

Abstract

The United Nations Security Council's Resolution 186 for Cyprus in March 1964 begins as follows: “Noting that the present situation with regard to Cyprus is likely to threaten international peace and security and may further deteriorate unless additional measures are promptly taken to maintain peace and to seek out a durable solution.” In the same year, President of the United States, Lyndon B. Johnson in his letter to the İsmet İnönü, on 5 June 1964: “If Turkey creates a tension between NATO member Greece, a country, such as the Cyprus case to enter into a military intervention, the Soviet Union in the face of a possible invasion of Turkey, NATO will be able to abstain from intervention in the invasion. In addition, such an initiative, Turkey can not use American weapons, "he said. However, despite all these pressures and double standards it did not give up Turkey to defended Cyprus and loudly suported its thesis in the international arena. In this study, will be discussed the diplomatic efforts of Turkey on Cyprus, although intended to show all alone in the international arena.

Keywords :United Nations No 186 Cyprus Decision, Johnson Letter, Cyprus.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2