IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: İşletmelerin Müşteri Temsilcisinden Nitelik Talepleri; Türk Hazır Giyim Sektörü Uygulaması
Title: Qualifications Requests of Businesses from Customer Representatives; Turkish Apparel Industry Case
Yazar(lar) : Ahmet ÖZBEK
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12
Sayfa : 1134-1153Özet

Günümüzün küresel boyuttaki aşırı rekabet ortamı, müşterinin önemini iyice artırmıştır. Bu ortamda müşteri temsilcisi, müşteri ile işletme arasındaki ilişkiyi (sipariş alma, siparişi takibi, müşteriyle sipariş konusundaki görüşmeleri yapma, ürünü müşteriye teslim etme vb.) yönettiği için de işletmede stratejik bir konuma yükselmiştir. Bu çalışmada, Türk Hazır Giyim Sektöründe bir müşteri temsilcisinde aranan nitelikleri araştırılmıştır. Araştırmaya www.kariyer.net insan kaynakları web sitesindeki 77 işletmenin müşteri temsilcisi iş ilanlarının içerikleri incelenerek başlanmıştır. Daha sonra 11 hazır giyim işletmesinin insan kaynakları sorumluları ile görüşülmüştür. Bu iki kaynaktan elde edilen veriler kullanılarak, müşteri temsilcisinin sahip olması gereken özellikleri belirleyen bir anket tasarlanmıştır. Ardından anketin uygulanması için 99 hazır giyim işletmesinden oluşan örneklem grubu belirlenmiştir. Daha sonra anket yoluyla elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: hazır giyim işletmelerinin tamamı müşteri temsilcisinin, iletişim yeteneğinin gelişmiş olmasını ve yabancı dil düzeyinin yüksek olmasını çok önemli bulmaktadır. Ayrıca hazır giyim işletmelerinin müşteri temsilcisinden en önemli beklentileri sırasıyla; müşteri ilişkileri yönetimi, termin takibi ve sipariş yönetimi (sipariş oluşturma, sipariş takibi vb.) konularında yeterli bilgiye sahip olmalarıdır.

Anahtar Kelimeler: Müşteri temsilcisi, müşteri temsilcisinin nitelikleri, hazır giyim sektörü.

Abstract

Today's global scale extreme competition has increased the importance of the customer. In this environment, the customer representative has also become a strategic position in the clothing companies because it manages the relationship (order taking, order tracking, meeting with the customer about the order, delivery of the product to the customer etc.) between the customer and the companies. In this study, the qualifications sought in a customer representative have been investigated in The Turkish Clothing Industry. To the research has started by examining the contents of the customer representative job posting of 77 clothing companies to the www.kariyer.net human resources website. Later, 11 clothing companies human resources managers have been interviewed. Using the data obtained from these two sources, a questionnaire has designed to determine the characteristics that the customer representative should have. Behind, the sample group which it has been consisted of 99 clothing companies has been determined for the application of the questionnaire. Then, the data obtained by the questionnaire have been analyzed. The result of the analysis is as follows: All clothing companies have found it very important to the customer representatives have improved communication skills and have a high level of foreign language. In addition, the most important expectations of the clothing companies from the customer representative respectively; they have sufficient knowledge about customer relationship management, termin tracking and order management (order creation, order tracking etc.).

Keywords :Customer representative, customer representative qualifications, clothing industry.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2