IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: İktidardan Halka Dilin İşlevi
Title: Function Of The Language From Public To Politic
Yazar(lar) : Yusuf Gökkaplan
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12
Sayfa : 1201-1215Özet

Siyaset, bir yönetim ve idare olgusundan daha çok halk tarafından geniş rağbet gören, tartışma konusu olan, kendisine ait bir inceleme alanı olan bir bilim haline gelmiştir. Bilgi ve belgelere ulaşmanın kolaylığı, teknolojinin global bir biçimde hızlıca yayılması, siyasetin; TV, sosyal medya, radyo, gazete gibi ortamlarda hedef kitleye ulaşabilmesi ile söz konusu alan sosyal bir kavram haline gelmiştir. Bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun en önemsiz bir olaydan sansasyonel bir etki yaratan büyük bir olaya kadar her şeye ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle, kimi kitle iletişim araçları vasıtasıyla hedef kitleye coğrafya, ırk, din farkı gözetmeksizin yapılan aktarımların, dilin etkili ve bilinçli kullanılmasıyla başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu aktarımlarda kullanılan dil sanıldığının aksine sıradan, basit bir dil değil özenle seçilmiş kelimelerden oluşan, zengin anlamlar yüklü, biçimce olumsuzlukların çok yer almadığı farklı ve etkili bir dildir. Kitle iletişim araçları kullanılarak hedef kitleye aktarılan bu etkili dil sıradan kişilerin oluşturduğu metinler değil, bilinçli kimseler tarafından oluşturulmuş sihirli bir dildir.Bu çalışmada, bahsettiğimiz etkili ve bilinçli kullanılan dil ele alınacaktır. Dinlendiğinde hedef kitleyi etkileyen, onlarda beğeni ve ilgi duygusu uyandıran bu “dil” basit biçimde yan yana getirilmiş kelimelerden oluşmamaktadır. İşte burada kullanılan farklı dil, dil bilimin alt dalları olan toplum dil bilimle, gösterge bilimle, söylem çözümlemeleriyle, nörolinguistik programlamalarla ve hitabet sanatının etkin kullanımıyla hedef kitleye aktarılmaktadır. Dil kullanımının kimi inceliklerine vakıf olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilen bu aktarımda sözler, renkler, atıflar, sloganlar, jest ve mimikler titizlikle seçilmiş ve işlenmiş bir malzemedir. Burada söz konusu ettiğimiz bütün bu özellikler bu çalışmada önce sözcük ve cümle yapısı boyutuyla sonrasında toplum dil bilim, gösterge bilim, NLP (nörolinguistik programlama) ve söylem çözümlemesi metotlarıyla değerlendirilecektir. Buradan hareketle siyasi mitinglerde kullanılan dilin ve bu dille ortaya konan metinlerin başka bir yönünü daha ortaya koymuş olacağız.

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Toplum Dil bilim, Kitle İletişimi, Göstergebilim, Söylem Çözümlemesi.

Abstract

Politics is not only management and administration events, but also popular and interesting subject area. Also politics, has a specific subject. This subject has a field of study of its own. People can obtain to political issues, documents and information by way of TV, social media, radio, newspaper. In this way, became possible to reach everything from the most insignificant event to the big event which creates a sensational effect in the world. Thus, a lot of thinks, messages and informations are transferring to all around the world. All of the people, can find this source everywhere with some mass communications equipments. On the other hand an effective language is used during the this transfer. Contrary to popular belief, the language used in this transmission is not a simple one. This language must be significants, positives, understandables, differents and influentials. Also, this language is transffered to all of the people by mass communicate equipments therefore this language must be impactful and musn't prepairing by ordinary people, this language must prepairing by philologist because this language is magical. In this study, we will explain to impactful and sensible politics language which prepared studiously. This language, which influences the target audience when they are listened to and which awakes in them a sense of appreciation and interest, does not consist of simple side by side words. This different language is conveyed to the target audience by the way of linguistics, sociolinguistics, semiotics, discourse analysis, neuro linguistic programming and effective use of rhetoric. In this manner conveyed language, is has sensibility and succesfully. This conveyance is conveyed with words, colors, references, slogans, gestures and facial expressions. This materials are meticulously selected and processed.In this study, these issues will be evaluated firstly with word and sentence structure dimension and then with the methods of linguistics, semiotics, NLP (neurolinguistic programming) and discourse analysis. With the results obtained, we will reveal another aspect of the language that used in public meeting and the texts that constitute with this language.

Keywords :Turkish Language, Sociolinguistics, Mass Communication, Semiotics, Discourse Analysis.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2