IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Selvi Boylum Al Yazmalım Göstergebilimsel Yöntem Bilimiyle Analizi
Title: The Semiotics Analysis of Selvi Boylum Al Yazmalım Movie
Yazar(lar) : Zihniye Okray, Canan Alev Mevlana
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12
Sayfa : 1216-1244Özet

Bu çalışmada farklı kültürlere sahip olan toplumların etkileşimi ile ortaya çıkan, halkın içinde yaşadığı toplum içinde oluşan değişimler ve bu bağlamda sinemanın değişimi, sinemanın etkileme gücü ile oluşan edebi eserlerin etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.1960-1980 Türk sineması Televizyonun yaygınlaşması ile birlikte Yeşilçam filmlerinde yönetmenlerinde bakış açıları değişerek toplumu etkileyen, yoğun duyguları yaşatan edebi eserler sinemaya uyarlanmıştır. Yeşilçam sinemasının tanınmış ve çok etkili olan edebi eserlerin izleyici açısından var olan potansiyeli yakalamak ve özgün konu sıkıntısından kurtulmak için diğer yönetmenler gibi Atıf Yılmaz da bu dönemde Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile birlikte edebi eserlere yönelmiştir. Bu edebi eserde ve sinema filminde ortak olan anlatının, söylemin ‘’emek, sevgi, aşk’’ uygun bir şekilde kullanılmasıdır. Sonuç olarak psikanalitik kuramsal çerçeveye dayandırılarak ve göstergebilimsel yöntemi ele alınıp metinlerarasılık/göstergelerarasılık çerçevesinde Selvi Boylum Al Yazmalım Filminde Aşk’a karşı emeğin olması ve çocuğunda emekten yana tercih yapması buna bağlı olarak da annenin de tercihini yönlendirmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda Asya’nın İlyas’ı değil de çocuğunun babalığa seçtiği Cemşit’i tercih etmesi ile birlikte seyirciyle sinemanın dili, aşkın dili, emeğin dili konuşturularak aynı coşkuyu yakalamalarına ve filmin bu anlamda seyircinin duygudurumu ile özdeşleşen bir bağ yakalanmasına neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Toplum, Kültür, Edebiyat, Sinema, Aşk ve Aşk Acısı, sevgi, Emek, Göstergebilim.

Abstract

In this study, it will be tried to determine the effects of the literary works formed by the interaction of societies with different cultures, the changes in the society in which people live and in this context the change of cinema, the power of influence of cinema.1960-1980 Turkish cinema with the spread of television Yeşilçam 'activities related to the film industry in Turkey and cinema culture' perspectives on films directed affecting the changing society, adapted to the literary works of cinema experienced intense emotions. The contributions of the novels, which were adapted to Turkish cinema and influenced by world cinemas, were examined in Yeşilçam cinema. Atıf Yılmaz, like other directors, was able to capture the existing potential of Yeşilçam cinema in order to capture the existing potential of the literary works and to get rid of the problems of the original subject. The narrative, which is common to this literary work and cinema, is the proper use of the discourse ‘‘effort, love, romance”. In the film, it is very important to have effort against love and to choose a child in favor of effort and accordingly to direct the mother's preference. In conclusion, based on the psychoanalytic theoretical framework, it is very important that the semantic method is handled and that there is labor against Love in Selvi Boylum Al Yazmalım Film within the framework of intertextuality / intertextuality, and that the child makes a preference for labor and therefore directs the preference of the mother. In this context, with the preference of Cemşit whose father chooses his father rather than the İlyas of Asya, the language of the audience and the cinema, the language of love, the language of labor are made to catch the same enthusiasm and the film is identified with the audience's emotion in this sense.

Keywords :Society, Culture, Literature, Cinema, Love and Unbeloved, Effort, Semiology.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2