IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Yaşlılıkta Cinselliği Etkileyen Psiko-Sosyal Faktörler
Title: Psycho-Social Factors Affecting Sexuality in Old Age
Yazar(lar) : Demet KARAKARTAL
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 118 - 127Özet

Yaşlılık insan yaşamında fiziksel ve psikolojik yeti kayıplarının yaşandığı bir süreç olmakla birlikte doğumla başlayıp ölüme kadar süren ve geriye dönüşü olmayan bir süreç olarak tanımlanabilir. Özellikle son yıllarda yaşlı nüfusun artmasına paralel olarak yaşlılık konusunda yapılan çalışmalar da giderek artmakta ancak yaşlılıkla ilgili alan yazın incelendiği zaman yaşlılık ve cinsellik konusunda yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri arasında ise; yaşlılıkta cinselliğin sürmediği ya da sürmemesi gerektiği konusundaki yanlış inanışlar ve bunun sonucu olarak da yaşlıların cinsellik konusunda konuşmamaları gibi faktörler yer almaktadır. Oysaki sağlıklı bir cinsel yaşamın diğer yaşam alanlarıyla da ilişkisi göz önüne alındığı zaman yaşlılık döneminde hem cinsel sağlığın korunması hem de iyileştirilmesi yaşlı bireylerin psikolojik iyi oluşlarını sağlamak açısından önemli olmaktadır. Yaşlılığa bağlı olarak meydana gelen psikolojik ve sosyal değişimler, yaşlı bireylerin tüm yaşam alanlarını etkilediği gibi cinsel yaşamlarını etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu makalede yaşlılıkla cinselliği etkileyen psikolojik ve sosyal faktörler hakkındaki alan yazına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşlılıkta cinsellik, Yaşlılıkta cinselliği etkileyen Psiko-sosyal faktörler.

Abstract

Although old age is a process in which physical and psychological disability are experienced in human life, it can be defined as an irreversible process that starts with birth and continues until death. Especially in recent years, parallel to the increase in the elderly population, studies on old age have been increasing gradually, however, when the literature on old age is examined, it is seen that studies on old age and sexuality are limited. Among the reasons for this; There are factors such as false beliefs that sexuality does not or should not continue in old age, and consequently elderly people do not talk about sexuality. However, considering the relationship of a healthy sex life with other living spaces, both the protection and improvement of sexual health in the old age are important in terms of ensuring the psychological well-being of the elderly. Psychological and social changes occurring due to old age can affect the sexual life of older individuals as well as all living spaces. Therefore, this article deals with the literature on psychological and social factors that affect sexuality with old age.

Keywords :Old age, Sexuality in old age, Psycho-social factors affecting sexuality in old age.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2