IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Cinsel İstismarın Önlenmesinde Cinsel Eğitimin Önemi
Title: Importance of Sexual Education in Preventing Child Sexual Abuse
Yazar(lar) : Demet KARAKARTAL
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 145 - 156Özet

Son yıllarda cinsel istismar konusu, tüm dünya gündemini etkileyen, nedenlerinin karmaşık olduğu kısa ve uzun dönemde psikolojik açıdan olumsuz sonuçları doğurduğu evrensel bir sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir. Çocuğun henüz hem bedensel hem ruhsal hem de cinsel gelişimini tamamlamadığı 18 yaş altındaki dönemde meydana gelen çocuk istismarı, beraberinde birçok ruhsal sorunu getirmekte ve çok ciddi bir toplumsal sorun hâline gelebilmektedir. Cinsel istismar, çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel gereksinimlerini ve isteklerini karşılamak için zorla ya da ikna edilerek kullanılması olarak tanımlanabilmekte ve istismar türleri içerisinde belirlenmesi zor olan ve çoğunlukla bildirilmeyen bir istismar türü olabilmektedir. Çocukluk çağı travmaları içinde çocuk cinsel istismarı, tekrarlanabilir ve genellikle en yakınları tarafından uygulanıyor olması nedeniyle de tanımlanması ve tedavi edilmesi en zor olan travma şekli olarak karşımıza çıkabilmektedir. Çocuklar, kolayca güvenebildikleri, korkutulabildikleri, savunmasız oldukları ve kandırılabildikleri için cinsel istismara açık olabilmektedirler. Bu nedenle bu makalenin amacı, çocuklara karşı cinsel istismarın önlenmesi için yapılacak çalışmaların daha etkili olmasını sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: İstismar, Çocuk İstismarı, Cinsel İstismar, Cinsel Eğitim.

Abstract

In recent years, sexual abuse has become a universal problem that affects the whole world's agenda and causes psychological and negative consequences in the short and long term. Child abuse that occurs in the period under the age of 18, when the child has not yet completed both physical, psychological and sexual development, brings with it many psychological problems and can become a serious social problem. Sexual abuse can be defined as the forced or persuaded use of a child by an adult to meet his or her sexual needs and desires, and can be a type of abuse that is difficult to identify and often unreported. Among childhood traumas, child sexual abuse may be the most difficult form of trauma to be identified and treated because it is reproducible and usually administered by the closest relatives. Children can be susceptible to sexual abuse because they can be easily trusted, intimidated, vulnerable and deceived. Therefore, the aim of this article is to ensure that the efforts to prevent sexual abuse against children are more effective.

Keywords :Abuse, Child Abuse, Sexual Abuse, Sexual Education.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2