IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Elektronik Kültür Ortamında Sosyal Kodlamalar: Medyada Eğlence Kaynağı Olarak Şiddet İçerikli Mizahın Toplumsal Cinsiyetçi Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Title: Social Codings in Electronic Culture Environment: Evaluating of the Violent Sense of Humor -as an Entertainment in Media - Through Genderism
Yazar(lar) : Mehmet ÖZDEMİR
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 157 - 178Özet

Bu makalede elektronik kültür ortamındaki sosyal kodlamalar, toplumsal cinsiyet kültürü açısından çözümlenmiştir. Bu amaçla medyada sunulan şiddet temalı içeriklerden hareketle eğlence olgusu üzerinde çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. XXI. yüzyılda başta internet ve televizyon olmak üzere medya araçları kültürün temel taşıyıcısı durumundadır. Özellikle televizyonun yaygınlığı, akıllı telefon ve diğer cihazlar sayesinde internet erişiminin her geçen gün daha da kolaylaşması, medyayı kültürel içeriklerin temel icra ortamına dönüştürmüştür. Dolayısıyla medya, toplumsal mesajların da sıklıkla aktarıldığı bir kanal olarak gelişme göstermiştir. Makalede elektronik ortamdaki sosyal kodlamalar yine elektronik ortam yaratıcı kültürel içerikleri olan reklam, klip, dizi ve sinema ekseninde yorumlanmıştır. Çalışmada erkeklik ve kadınlık olarak medya araçlarında gerçekleşen kodlamalar, saldırganlık ve cinsellik temelli eğlenme algısı, bir cinsi toplumun belirlediği kalıplarla diğerinden aşağıda veya yukarıda yorumlama eğilimi gibi olgular negatif mizah kapsamında eğlence malzemesi olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda makalede çeşitli medya araçlarından seçilen örneklerden hareketle negatif mizah unsurları toplumsal cinsiyet bakış açısından hareketle incelenmiş ve mizahın gülme dışında olan eğlendirici yönleri de sorgulanmıştır. ‘Mizah sadece güldürür mü?’, felsefesinden hareket edilerek toplumsal cinsiyet ve güldürmeden eğlendiren mizah olgusu üzerinde çıkarımlarda bulunulmuştur. Gülme ve kahkahanın doğuşu, mizahın temelinde eğlenceden ziyade saldırganlığın bulunması, mizahın negatif işlevleri, eğlencelik bir tür olarak şiddetin tadına varılması vb. gibi konulara odaklanılmıştır. Fıkra ve güldürü temelli alışılagelmiş eğlenme yöntemleri dışında özellikle günümüz gösteri ve eğlence endüstrisi yapımları üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda popüler kültür konularının sorgulandığı çalışmada geçmiş ve bugün bağlamında negatif mizah üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Makale yaptığı farklı sorgulama biçimleriyle pek çok açıdan sosyal kodlamalara bağlı olarak ortaya çıkan ve gülme içermeyen eğlence olgusunu irdelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Mizah, Toplumsal Cinsiyet, Şiddet, Eğlence.

Abstract

In this article, the social codings in the electronic culture environment are analyzed in terms of genderism. For this purpose, various inferences have been made over the entertainment factor with reference to violence-themed content presented in the media. The media tools -especially the internet and television- has the primary position of culture conveying in 21th century. Especially the prevalence of television, internet access’ getting easier every day thanks to smart phones and other devices, turned the media into the basic performance milieu of the cultural content. There fore the media has got improved as a passage that social messages are often transferred. In the article, the social codings in the electronic culture environment are interpreted in terms of advertisement, clip, series and cinema which has the cultural content that creates electronic environment. In this study, the codings made in the media tool as femininity and masculinity, the agression and the sexuality based definition of entertainment, the factors like tendency to interpret of the gender roles about which is superior and which is inferior are evaluated as entertainment material within the scope of negative humor. In this context, negative humor elements are analyzed based on selected examples of various media tools from the article and humor’s entertaining aspects other than laughing are also questioned. Starting the point of “is humor only to make laugh?” view, there are some inferences are made from the humor fact that entertains but does not make laugh. It is focused on subjects such as the origin of the smile and laughter, humor’s having aggresion rather than fun on it’s base, humor’s negative functions and enjoying violence as an entertainment genre. It is emphasized on the today's show and entertainment industry productions except the usual fun methods based on jokes and the comedy. In this context, in the study in which popular culture subjects are questioned, negative humor has been evaluated in the context of past and present. The article examines the fact of entertainment -that occured depending on social codes and does not contain laughters- in many ways and with different forms of questioning.

Keywords :Humor, Gender, Violence, Entertainment.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2