IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Eşkıyalık Hikâyelerine Sinop’tan Bir Katkı: Kırık Bilezik
Title: A Contribution to The Banditry Story From Sinop: Broken Bracelet
Yazar(lar) : VEYSEL ERGİN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1
Sayfa : 43-64Özet

Eşkıyalık, genelde silahla veya başka bir şekilde zor kullanmak suretiyle yol kesip baskın yaparak mala, cana tecavüz, kamu düzeni ve güvenliği ihlâli olarak tanımlanmaktadır. Eşkıyalık meselesi, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bu olgudan geçmişte olduğu gibi yakın tarihimizde Anadolu kentleri de nasibini almıştır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde eşkıyalık hareketleri büyük bir artış göstermiştir. Anadolu’da eşkıyalık hareketlerinin meydana geldiği yerlerden birisi de Sinop’tur.

Anahtar Kelimeler: Eşkıyalık, Sinop’ta Eşkıyalık Hikâyeleri, Kırık Bilezik

Abstract

Banditry is often defined as a violation of public order and safety by force or otherwise intercepting by gunraiding, rape.Banditry events is as old as human history. As in the past Anatolian cities have been affected by this phenomenon in our recent history. Especially in the late Ottoman period,banditry movements showed a large increase.One of the places at which the banditry movement occured in Anatolia is Sinop. In the Ottoman period, the banditries were seen in three categories: “Levent Banditries”, “Tribal Banditries”, “Private and group Banditries”.It is seen that the appearance of the banditries were increased by the moral  and economic deterioration and the collapse of the govermental authority. This inclination is not only in the Otoman Empire but also the other counties in the world. All these negative effects are the cause of the creation of the banditry. In the begining of 20th century, due to the war conditions the collapse of the governmental authority and economic deterioration caused banditry. With the help of verbal narrations,the story written in Sinop,in contrast to the overall plot, is remarkable in terms of the type of the bandits who help the poor . In this study, “banditry” concept in mind,a bandit story that happened in Sinop will be analyzed in all its aspects.

Keywords :Banditry, the banditry story in Sinop, broken bracelet

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2