IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: ATSIZ’IN “BOZKURTLAR” ROMANINDAKİ KAHRAMANLARIN ADLARI ÜZERİNE
Title: On the Names of Heroes in Atsız's “Bozkurtlar” Novel
Yazar(lar) : Mehmet BULUT
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 319 - 351Özet

Türklerde çocuklara ad koymak, çok önemli bir olay olarak kabul edilir. Çocuğun adı ile alın yazısı arasında bir bağ olduğu düşünülür. Ad koyma, genellikle eski Türklerde bir törenle yapılır ve buna çok önem verilirdi. Sadece Türk toplumunda değil tüm toplumların kendi kültürel kimliğini aktaran bir ad verme geleneği vardır. Bu gelenek çeşitli usullerle karşımıza çıkmaktadır. Bunların nasıl verildiği, neden o adın seçildiği, veriliş zamanı ve üslubu üzerinde daha önce araştırmacılar tarafından çokça çalışılmıştır. Bizim amacımız bu çalışmada bunları tartışmak, değiştirmek, bunlara yeni bir şeyler eklemek olmayacaktır. Adlar insanların karakterini, zevklerini, hayata bakışlarını, ailenin veya büyük ölçekte toplumun sosyal yapısını yansıtır. Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor (Bozkurtlar) romanlarında Hüseyin Nihal Atsız’ın metinde geçen kişilere ad verirken nelere dikkat edip etmediği, Türk ad verme geleneklerini nasıl yansıttığı veya yansıtmadığı, bu adların kahramanların/karakterlerin/kişilerin kişilikleriyle uyumlu olup olmadığı konusu ve karakterlerine ad verirken nasıl bir düzen kullandığı veya kullanmadığı üzerinde durulmuştur. Çalışmamızda romanda geçen tüm Türkçe özel adların (Çince özel adların anlamları orijinal yazılışlarını kaynaktan tespit edemediklerimiz bulunamadı.) yukarda sayılan özelliklere göre mi seçildiği konusu işlendi.

Anahtar Kelimeler: Bozkurtlar, Ad verme, Hüseyin Nihal Atsız, Roman kahramanları/karakterleri/kişileri.

Abstract

In Turks, naming children is considered a very important event. It is thought that there is a link between the child's name and Destiny. Naming is usually done with a ceremony in the old Turks and it was given much importance. Not only in Turkish society, but all societies have a tradition of giving names that convey their own cultural identity. This tradition comes across in various ways. How these are given, why that name was chosen, the time and style of the given have been studied by many researchers before. Our goal in this study will not be to discuss them, to change them, to add something new to them. The names reflect the character of people, their tastes, their view of life, the social structure of the family or society on a large scale. The death of the bozkurts and the resurrection of the Bozkurts (Bozkurts) novels focused on what Hüseyin Nihal Atsız paid attention to when naming the people mentioned in the text, how it reflects or does not reflect the Turkish naming traditions, whether these names are compatible with the personalities of the heroes/characters/persons, and how he used or did not use Chinese Turkish special names (meaning of special names in the novel in our study, we could not determine the original spellings from the source were not found.) is selected according to the properties listed above was processed.

Keywords :Bozkurtlar, naming, Hüseyin Nihal Atsız, Novel heroes.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2