IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’an Tefsiri Çerçevesinde Lisanın Toplumsal Dönüşümdeki İşlevi
Title: The Function of Language in Social Transformation Within the Framework of Elmalılı Hamdi Yazır’s Qur'an Tafsir
Yazar(lar) : Uğur Berk KALELİOĞLU , Menderes SOYDAN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 352 - 374Özet

Tercüme, yazının keşfi ile 4500 yıllık bir süreci kapsamasına karşın, içerisinde Aydınlanma Çağı’nın “Bilgi kuvvettir” şiarına dayalı politik bir ideyi de barındırmaktadır. Bu ide, yeni bir bilgi otoritesi arayışı ve değişim arzusuna dayalı bir paradigmanın uzantısıdır. Tanzimat Dönemi’nde dikkat çekici bir faaliyete dönüşen tercüme, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında bizatihi devlet erki tarafından teşvik edilerek büyük bir artış göstermiş ve bu vesile ile toplumsal sistemin dönüşümü ve yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir. İnkılapların yapıldığı Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Dinde Türkçeleşme Hareketi önemli bir işlev icra etmiş, kurucu kadronun din adamlarından, Türk halkının inkılapları özümsemeleri için “asri, medeni, fenni” gibi kavramlar çerçevesinde dini anlatmaları talep edilmiş ve Türkçe Kur’an tefsiri Elmalılı Hamdi Yazır’a teklif olarak sunulmuş ve kabul görmüştür. Bu makalede Türk modernleşme anlayışı içerisinde lisanın yeri incelenmiş, Cumhuriyet’in kuruluşunu müteakip Dinde Türkçeleşme Hareketi irdelenmiş, döneminin alim ve fazıl bir din adamı olarak telakki edilen Elmalılı Hamdi Yazır’ın biyografisi anlatılarak, tefsir vazifesinin niçin kendisine verildiği araştırılmış ve tercüme faaliyeti ile hedeflenen sosyolojik dönüşüm incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’an, Tefsir, Toplumsal Dönüşüm.

Abstract

Although the translation covers a 4500-year period with the invention of writing, it contains a political idea in it, based on the “Knowledge is power” slogan of the Enlightenment Age. This idea is an extension of a paradigm based on a search for a new knowledge authority and a desire for change. The translation, which turned into a remarkable activity during the Tanzimat Period, increased along the foundation years of the Turkish Republic, encouraged by the state power itself, and it was aimed to transform and restructure the social system. In the first years of the Republic where the reforms were made, the clergy of the founding staff was asked to explain religion within the framework of concepts such as “modern, civilized, scientific” in order for the Turkish people to internalize the reforms. The Turkishization Movement in Religion performed an important function in this regard and Turkish Qur'an interpretation was submitted to Elmalılı Hamdi Yazır as a proposal and accepted. In this article, the place of language in Turkish understanding of modernization, the Turkishization Movement in Religion following the foundation of the Republic, the biography of Elmalılı Hamdi Yazır who was appreciated as a scholar and a pious cleric of the period is explained, and the reasons why the tafsir (interpretation) task was given to him and the sociological transformation targeted by the translation activity are examined.

Keywords :Elmalılı Hamdi Yazır, Quran, Tafsir, Social Transformation

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2