IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: KÜRESELLEŞME VE TEKNOLOJİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Title: On Globalization and Technology an Evaluation
Yazar(lar) : Sefa BAYGÜL
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 395 - 411Özet

Küreselleşme olarak adlandırılan süreç dünya ölçeğinde farklı ulusların ortak bir payda da birleşmesi olarak nitelendirilebilir. Küreselleşmenin siyasi, sosyal, ekonomik ve teknoloji gibi destekleyici boyutları bulunmaktadır. Konumuzun odak noktasında bu sürecin daha çok teknolojik boyutu ele alınmış olup, teknolojik küreselleşme ve küreselleşen teknoloji bağlamında incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda küreselleşme sürecinde teknoloji gibi bir uygulama biliminin avantaj ve dezavantajları saptanmıştır. Elde edilen bilgiler şunları göstermiştir, küreselleşme ve teknoloji hemen her alanda birbirini destekleyen ve gelişiminde payı bulunan olgulardır. Çünkü küreselleşme teknoloji olmadan tekerlekleri olmayan bir araca benzetilebilir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Teknoloji, Avantajlar, Dezavantajlar.

Abstract

The so-called globalization process can be described as the unification of different nations at a common denominator on a world scale. Globalization has supporting dimensions such as political, social, economic and technology. In the focus of our subject, more technological aspects of this process are discussed and examined in the context of technological globalization and globalized technology. As a result of these investigations, the advantages and disadvantages of a science of application such as technology in the process of globalization have been identified. The information obtained has shown that globalization and technology support each other in almost every field and have a share in its development. Because globalization can be likened to a vehicle without wheels without technology.

Keywords :Globalization, Technology, Advantages, Disadvantages.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2