IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Bağdaşıklık Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
Title: A Bibliography Trial On Immunıty
Yazar(lar) : Süleyman AKSU
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Derleme / Kuramsal
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 412 - 445Özet

Bibliyografya, yayınları tanımlama, onlar hakkında tanıtıcı, niteleyici ve benzerlerinden ayırıcı bilgiler sunma işidir. Bibliyografik eserler, araştırmacıya ilgi duyduğu konu hakkında zaman kaybetmeden, en kısa yoldan güvenilir kaynaklara ulaşma imkânı sağlar. Bağdaşıklık, metnin içerisindeki herhangi bir ögeyi algılama, anlamlandırma ve açıklama işlemini başka bir ögeye bağlamadır; metnin bütünlüğünü oluşturan parça birimler arasında kurulan anlam bağıdır. Çalışmanın amacı, bağdaşıklık ile ilgili eserleri toplamak, sahanın ilgili araştırmacılarına tanıtmaktır. Dilbilim, metindilbilim ve bağdaşıklık ile ilgili açıklama yapıldıktan sonra tez, bildiri, makale, kitap ve kitap bölümleri ayrı başlıklarda ele alınmıştır. Tarama sonucu bağdaşıklıkla ilgili yayınlanmış tez, bildiri, makale, kitap ve kitap bölümlerinin bibliyografyası çıkarılmıştır. Yaklaşık 328 çalışma tespit edilmiştir ki, bu da dilbilim, metindilbilim ve bağdaşıklık konusunda ciddi bir birikim olduğunun göstergesidir. Araştırma, “Bağdaşıklık” konusunda akademik ve bilimsel yayın yapmak isteyen araştırmacılar için kaynak niteliğinde bir yayın özelliğine sahip olduğu için önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: afya, Bağdaşıklık, Dilbilim, Metindilbilim.

Abstract

Bibliography is the job of defining publications, providing introductory, qualitative and distinctive information about them. Bibliographic works allow the researcher to access reliable resources in the shortest way, without wasting time on the topic of interest. Coherence is to link the process of perceiving, interpreting and explaining any item in the text to another item; it is the bond of meaning established between the parts of the text. In this study, a bibliography of published thesis, papers, articles, books and book chapters related to coherence was prepared. Thesis, papers, articles, books and book chapters are discussed under separate titles following the explanatory about linguistics, text linguistics and coherence. As a result of the screening, approximately 328 studies were detected, indicating that there is a serious accumulation in linguistics, text linguistics and cohesion. The aim of the study is to collect works related to coherence and to introduce them to the relevant researchers of the field. Thus, it is to provide researchers convenience in the researches to be carried out for the studies related to compatibility. This research is intended to be a reference for researchers who want to publish academic and scientific publications on “Compatibility”.

Keywords :Bibliography, Cohesion, Linguistics, Text Linguistics.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2