IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Açık ve Uzaktan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticileri için Temel İlkeler
Title: Basic Principles for Open and Distance Foreign Language Turkish Teachers
Yazar(lar) : Hülya PİLANCI & Olcay SALTIK & Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14
Sayfa : 516 – 529Özet

Açık ve uzaktan eğitim, öğretici ve öğrenicilerin internet ortamında fiziksel olarak birbirinden ayrı ve farklı mekânlarda bilişim teknolojileri aracılığıyla etkileşim kurdukları teknoloji tabanlı bir sistemdir. Açıkve uzaktan eğitimin, zaman ve mekân esnekliği taşıması, etkileşimli, açık ve ulaşılabilir olması, bilgiye erişimi kolaylaştırması dahası bireylerin öğrenme süreçlerinde kendilerini daha fazla denetlemelerine yardımcı olması gibi özellikleri sistemin tüm dünyada ilgi çekmesine ve giderek yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır. Bilgiye ve iletişim teknolojilerine dayalı açık ve uzaktan öğrenme ortamları, bireylerin beklentileri ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini gerçekleştirmelerinde kılavuzluk rolü üstlenirken öte yandan öğreten ve öğrenenlere de önemli sorumluluklar yüklemektedir. Çalışmalar, açık ve uzaktan eğitimin, öğrenen, öğreten ve öğrenme kaynakları arasındaki sınırlılıkları ortadan kaldırmaya çalışması, bunu gerçekleştirmek için teknolojileri pragmatist bir yaklaşımla kullanması, açık ve uzaktan dil öğrenmenin kabulüne ve yaygınlaşmasına yönelik olarak öğretici ve öğrenci tutumlarını etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada açık ve uzaktan öğrenme alanı içinde dil öğretiminin yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte öğrenme/öğretme sürecinde öğreticilere düşen görevlerle ilgili öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Açık ve uzaktan öğrenme, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Öğretici.

Abstract

Open and distance education is a technology-based system in which teachers and learners interact physically separate and in different places through information technologies in the Internet environment. The features of open and distance education, such as flexibility of time and space, being interactive, open and accessible, facilitating access to information, and also helping individuals to control themselves more in their learning processes, allow the system to attract attention and become widespread throughout the world. Open and distance learning environments based on information and communication technologies play a guiding role in the realization of individuals in line with their expectations and abilities, while also imposing important responsibilities on teachers and learners. Studies reveal that open and distance education affects the attitudes of teachers and students towards the acceptance and spread of open and distance language learning, trying to eliminate the limitations between learners, teachers and learning resources, using technologies with a pragmatist approach to achieve this. In this study, the place and importance of language teaching in open and distance learning field is emphasized. In addition to this, during the learning / teaching processsuggestions about the tasks of the teachers were presented.

Keywords :Open and distance learning, Teaching Turkish as a foreign language, Learner.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2