IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Geç Antik Çağ’da Phrygia Kentleri Synnada, Dokimeion, Amorion ve Apameia: Üretim ve Ticaret
Title: Phrygia Cities in the late antiquity Synnada, Dokimeion, Amorion, Apameia: Production and Trade
Yazar(lar) : Talat KOÇAK
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14
Sayfa : 530 – 546Özet

Phrygia (Frigya) coğrafyası ilk devirlerden itibaren Anadolu’da önemli yerleşmeleri içinde barından bir bölge olmuştur. Phrygia’nın sınırları takriben bugün İç Ege olarak tanımlanan bölgeye tekabül eder. Bu bölge Apameia (Dinar), Amorion (Emirdağ), Synnada (Şuhut), Dokimeion (İscehisar) gibi en eski devirlerden, Geç Antik Çağ’ın sonlarına kadar iyi bilinen şehirleri içinde barındırmıştır. Bu kentler sadece tarihi yönleriyle değil, üretim ve ticaret noktasında da tanınan yerleşim yerleridir. Özellikle Dokimeion’dan çıkartılan ve Synnada markasıyla pazarlanan mermer, başta Roma olmak üzere bütün Akdeniz limanlarında aranan bir ham madde olmuştur. Bununla birlikte bölgede başta haş haş olmak üzere tahıl ürünleri, üzüm ve az miktarda zeytin üretimi yapılmıştır. Kaynaklarda Apameia’dan ithal edilen ticari değeri yüksek olan malların depolandığı şehir olarak bahsedilmesi kentin Antik Çağ Anadolusu için önemini ortaya koymaktadır. Geç Antik Çağ’da Phrygia’da yükselen bir diğer şehir de Amorium’dur. Bahsi geçen dönemde kent Doğu Roma İmparatorluğu’nda oluşturulan Anatolikon Theması’nın merkezi konumuna gelmiştir. Amorium kalabalık nüfusu ve stratejik bir bölgede bulunmasının verdiği avantajla üretim ve ticaret yönünden bölgenin hareketli merkezlerinde birisi olmuştur. Yazılı kaynakların yanında arkeolojik veriler bu konuda araştırmacılara fazlasıyla veri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Frigya, Apameia, Synnada, Dokimeion, Amorion, Ticaret, Üretim.

Abstract

Phrygia (Phrygia) geography has been a region hosting important settlements in Anatolia since the first ages. The boundaries of Phrygia roughly correspond to the region defined as the Inner Aegean today. This region housed well-known cities from the earliest ages to the end of Late Ancient Age, such as Apameia (Dinar), Amorion (Emirdağ), Synnada (Şuhut), Dokimeion (İscehisar). These cities are settlements known not only for their historical aspects but also for production and trade. Marble, especially extracted from Dokimeion and marketed under the Synnada brand, has become a raw material sought in all Mediterranean ports, especially in Rome. In addition, grain products (especially poppy) , grapes and a small amount of olives were produced in the region. In the resources, the city is mentioned as the city where goods with high commercial value imported from Apameia are stored. This reveals the importance of the city for Ancient Anatolia. Another city that rose in Phrygia in Late Ancient Age is Amorion. In the aforementioned period, the city became the center of the Anatolikon Thema, which was created in the Eastern Roman Empire. Amorion has become one of the active centers of the region in terms of production and trade, with the advantage of its crowded population and its location in a strategic region. In addition to written sources, archaeological data provide researchers with ample data on this subject.

Keywords :Phrygia, Apameia, Synnada, Dokimeion, Amorium, Trade, Production.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2