IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Suç İlişkisi
Title: Drug Use and Crime Relationship
Yazar(lar) : Demet KARAKARTAL
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14
Sayfa : 614 – 623Özet

Yaşam koşulları ve teknolojik gelişmelerin insan ilişkilerini değiştirdiği ve yalnızlaşmayı artırdığı günümüzde bireylerin sağlıklarını ve üretkenliklerini tehdit eden zararlı yönelimlere kolaylıkla başvurabildikleri görülebilmektedir. Uyuşturucu madde; bireylerin duygularında, düşüncelerinde ve buna bağlı olarak davranışlarında olumsuz değişikliklere neden olabilen bir kez alındığında bile bağımlılık yapma riski taşıyabilen zaman içerisinde bireyler üzerinde ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilen ve kullanımının ve satışının da kanunlarca yasaklandığı bir madde türü olarak tanımlanabilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığı ise; vücudun bir ya da birden fazla işlevini olumsuz yönde etkileyebilen kişininin zarar gördüğü halde bu maddelerin kullanımın bırakılamaması olarak tanımlanabilmektedir. Madde bağımlısı olan birey, her durumda ve her koşulda maddeyi alabilmek için engellenemeyen bir istek duyabilmekte, madde kullanımına ara verdiği zaman yoksunluk belirtileri yaşayabilmekte ve zaman içerisinde madde kullanım dozunu da artırabilmektedir. Uyuşturucu madde ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olamayan çocuklar ve gençler, her toplumda kullanıcı potansiyel adayları olabilmekte ve bu gençler uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin hedefi haline gelebilmektedir. Uyuşturucu madde suçu tek başına bir suç türü olmamakta pek çok suç türünün (hırsızlık, cinayet, trafik, taciz ve tecavüz) de temelini oluşturabilmektedir. Bu nedenle, bireyleri bu tehlikeden uzak tutabilmenin ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda önleyici önlemler alabilmenin gerekliliği düşüncesinden yola çıkarak bu çalışmada uyuşturucu madde bağımlılığı ve suç ilişkini değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu, Uyuşturucu madde bağımlılığı, Suç.

Abstract

In today's world, where living conditions and technological developments change human relations and increase isolation, individuals can easily resort to harmful orientations that threaten their health and productivity. Drugs; It can be defined as a type of substance that can cause negative changes in individuals' emotions, thoughts and thus their behavior, even once taken, may cause economic and social problems on individuals and cause economic and social problems over time, and its use and sale are prohibited by law. Drug addiction; It can be defined as inability to discontinue the use of these substances even though a person who can adversely affect one or more functions of the body is harmed. Substance addicts may feel an unavoidable desire to take the substance under any circumstances and under any circumstances, may experience withdrawal symptoms when they take a break from substance use and may increase the dose of substance use over time. Children and young people who do not have enough information about drugs can become potential users in every society and these young people become targets of drug traffickers. Drug crime is not a type of crime in itself, but can also form the basis of many types of crimes (theft, murder, traffic, harassment and rape). Therefore, based on the idea that it is necessary to keep individuals away from this danger and to take preventive measures for drug addiction, this study aims to evaluate drug addiction and the relationship of crime.

Keywords :Drugs, Addiction, Drug addiction, Crime.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2