IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Bizans Kurşun Mühürleri’nde Artabasdos ve İsyanı (741)
Title: Revolt and Artabasdos on Byzantine Lead Seals
Yazar(lar) : Cüneyt GÜNEŞ
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14
Sayfa : 624 – 643Özet

VIII. yüzyıl, Bizans İmparatorluğu’nun hem içte hem de dışta ciddi saldırılara maruz kaldığı yüzyıldır. Bu yüzyılda imparatorluk, tahtı ele geçirmek isteyen ve ordunun desteğini alan isyancılarla karşılamış ve bu isyanların bazıları başarılı olurken bazıları da başarısız olmuştur. Başarılı olan isyancılardan birisi, İmparator III. Leon’nun ölümünden sonra isyan eden Armeniakon Theması Strategosu ve Opsikion Theması Komesi Artabasdos’tur. Artabasdos, Temmuz 741’den Kasım 743 yılına kadar yönetimi işgal etmiştir. Artabasdos’un en önemli özelliği, III. Leon’nun başlatmış olduğu İkonaklazm dönemine ara vererek başşehir Konstantinopolis’te ikonaseverliği yeniden tesis etmesidir. Bu çalışma, III. Leon ile Artabasdos arasındaki ilişkileri, Artabasdos’un isyanı, isyanın gelişimi, Artabasdos’un İmparator olması, Bizans Kurşun Mühürleri’nde Artabasdos, Konstantinopolis’teki faaliyetlerini, V. Konstantinos’un Artabasdos’u bertaraf etmesini ve bu isyanın İmparatorluk ve Anadolu tarihi açısından sonuçlarını değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bizans, İsyan, III. Leo, Artabasdos, V. Konstantinos, Lead Seals.

Abstract

It was 8th century when the Byzantine Empire was subjected to serious attacks both inside and outside. In this century, the empire met with rebels who received the support of the army and wanted to seize the throne. Some of these revolts were, while others failed, successful. One of the victorious rebels, Artabasdos, who began to walk after the death of emperor Leo III, was strategos of Armeniac Theme and comes of Opsician Theme. Artabasdos was on the imperial throne from July 741 to November 743. The most important feature of Artabasdos was that he interrupted the Iconoclasm period initiated by Leo III and reestablished Iconophile in the capital city, Constantinople. This study evaluates the relations between Leo III and Artabasdos, the rebellion of Artabasdos, the development of the rebellion, Artabasdos’s becoming the emperor, Artabasdos on Byzantine Lead Seals, his activities in Constantinople, Constantine V’s elimination of Artabasdos and the consequences of this rebellion in terms of Empire and Anatolian history.

Keywords :Byzantine, Rebellion, Leo III, Artabasdos, Constantine V, Lead Seals.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2