IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Description Of The Termez Coin With An Arrow
Title: Oklu Tirmiz Sikkesinin Tanımı
Yazar(lar) : Shokhrukhmirzo ISMAILOV
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14
Sayfa : 708 – 714Özet

The Anushtegin state is one of the countries that has left an indelible mark on the history of Central Asia. Today, there are unexplored pages in the history of this state. One of them is the subject of the formation and characteristics of the monetary system. This state monetary system, which has been formed for a long time, will be completely destroyed after the Mongol invasion. Although some aspects of it have been preserved even during the Mongol period, some traditions that belonged to it have been destroyed. Therefore, the study of the formation of the monetary system in the study of the history of this country remains a topical issue. This article describes a dirham coin minted on behalf of Khorezmshah Ala ad-Din Muhammad in Termez. Attempts have been made to use the works of Eastern and Western scholars in the study of the history of the minting of this coin. It also reveals the symbols, texts and arrowheads depicted on the coin.

Anahtar Kelimeler: Anushteginids, Dirham, Money circulation, Khorezmshahs, Silver crisis, Empire.

Abstract

Anuştegin Devleti, Orta Asya tarihinde silinmez izler bırakan Türk devletlerinden biridir. Günümüzde dahi bu devletin tarihiyle ilgili henüz aydınlığa kavuşmamış hususlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de para sisteminin oluşumu ve özellikleri konusudur. Önemli çaba ve zaman sonucunda oluşan bu sistem, Moğol istilasından sonra tamamen yıkıldı. Moğol döneminde bazı hususlarda kendini korumuş olsa da, genel olaran bu sistemin çöktüğünü söylemek mümkündür. Bu nedenle, bu devletin tarihinin incelenmesinde para sisteminin önemli rol oynadığı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Bu makalede, Tirmiz'de Harezmşah Alaaddin Muhammed adına basılan bir dirhem sikkesini ele alacağız. Bu paradan hareketle dönemin tarihine ilişkin bazı çıkarımlarda bulunmaya çalışacağız.

Keywords :Anuşteginliler, Dirhem, Para sirkülasyonu, Harezmşahlar, Gümüş krizi, İmparatorluk.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2