IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Azerbaycan'da ASAN Hizmetin Başarılı Bir Şekilde Uygulanmasının Faktörleri
Title: Factors for the Successful Implementation of ASAN Service in Azerbaijan
Yazar(lar) : Ilhama GASIMZADE
Kategori : Humanities
Türü : Original Article
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14
Sayfa : 715 – 730Özet

Bu makale, yönetişim yaklaşımını kullanarak Azerbaycan Hizmet ve Değerlendirme Ağı'nın (ASAN) başarısını incelemektedir. Bu araştırma, yönetişim yaklaşımının farklı siyasi özelliklere sahip Batılı olmayan bir devlete uygulanması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Metin analizi yöntemini kullanan ve McConnell’in politika başarısı tanımını benimseyen makale, ASAN Hizmetin literatürde araştırmacılar ve politika yapıcılar tarafından herhangi bir eleştiri almadığını ortaya koymaktadır. Azerbaycan'daki siyasi bağlamın analizi, ASAN Hizmetin başarılı bir şekilde uygulanmasının nedenlerine ışık tutuyor. Makale, ASAN Hizmetin ülkedeki siyasi sistemin temel özellikleri nedeniyle başarılı olduğunu savunuyor. Analiz, politika oluşturma sürecindeki veto oyuncularının eksikliğinin ve güçlü siyasi bağlılığın ASAN Hizmetin engelsiz bir şekilde kurulmasını sağladığını göstermektedir. ASAN Hizmetin yüksek düzeyde merkezileştirilmiş yönetim modeli, hesap verebilirliğini ve etkinliğini artırdı.

Anahtar Kelimeler: Yönetişim; ASAN hizmet; Kamu hizmeti; Kamu Yönetimi.

Abstract

This paper examines the success of the Azerbaijan Service Assessment Network (ASAN) using the governance approach. This research has particular importance due to the application of the governance approach to a non-western state which has distinct political characteristics. Employing the textual analysis method and adopting McConnell’s definition of policy success, the paper reveals that the ASAN Service has not received any criticism in the literature by researchers and policymakers. The analysis of the political context in Azerbaijan sheds light on the reasons for the successful implementation of the ASAN Service. The paper argues that the ASAN Service has succeeded because of the main characteristics of the political system in the country. The analysis shows that lack of veto players in the policymaking process and the strong political commitment ensured the unhindered establishment of the ASAN Service. The highly centralized management model of the ASAN Service increased its accountability and effectiveness.

Keywords :Governance; ASAN Service; Public service; Public Administration.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2