IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Sovyet Dönemi ve Sonrası Özbek Edebiyatinda ‘Basmacılık’ Konusu
Title: Basmachilik Issue in Uzbek Literature During The Soviet Period and After
Yazar(lar) : SELAHİTTİN TOLKUN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:5
Sayfa : 32-62Özet

Türk şiirinin önemli kırılma noktalarından birini oluşturan İkinci Yeni şiiri, kendisine gelinceye değin var olan şiir algı ve anlayışlarını yerle bir eder. Kapalı, anlaşılması güç, soyut ve çoğu zaman da akıl dışı bir söyleyişi yeğler. İkinci Yeni şiiri, ne herhangi bir derginin etrafında toplanarak ne de bir bildiri yayımlayarak ortaya çıkar. Bu sebeple İkinci Yeni'nin öncü temsilcileri olduğu gibi sonraki dönemlerde de İkinci Yeni anlayışı çerçevesinde şiir yazan genç takipçileri olmuştur. Bunlardan birisi de Cahit Zarifoğlu'dur. Cahit Zarifoğlu'nun şiiri başından beri Sezai Karakoç çizgisinin devamı, kapalı, çoğu zaman soyut ve anlaşılması güç, imge yüklü bir şiir olarak tanımlanır. Bu bildiride İkinci Yeni şiiri ile Cahit Zarifoğlu şiirinin hangi noktalarda kesiştiğini tespit ederek Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde İkinci Yeni şiirinin ayırıcı özelliklerinin ne derecede göründüğünü, şiirlerinden örneklerle vermeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Cahit Zarifoğlu, ikinci yeni, Türk şiiri, şiirde kapalılık, anlamsızlık.

Abstract

Second New Moment consistuting important breaking point of Turkish poetry has razed perception and understanding of poetry existing untill its existence. It has prefered closed, obscure, intangible, and a lot of time irrational speech. Second New Moment shows up neighter neither by gathering any magazine nor by publishing report. Just as it has leading represantetives, it has successors who are write poetry framework of Second New Movement. One of the people is Cahit Zarifoğlu. His poetrys have introduced continantion of Sezai Karakoç line, closed, a lot of time intangible and obscure image installed poetry from the beginning. İn this text, It will be determined which point intersects Second New Poetry and Cahit Zarifoğlu’s poetry and it will be try to explain what degree of distinctive features of the Second New Poetry is seen in Cahit Zarifoğlu poetry with the example of his poetry.

Keywords :Cahit Zarifoğlu, second new moment, Turkish poetry, absurdty, closure.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2