IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Türkçe Öğretmeni Adayları Tarafından Okunan Çocuk Kitapları
Title: Children's Books Read by Pre-Service Turkish Language Teachers
Yazar(lar) : YASEMİN ASLAN
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Derleme / Kuramsal
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:5
Sayfa : 76-89Özet

Çocuk edebiyatının en temel işlevlerinden biri, çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuk edebiyatının bu işlevini gerçekleştirmede en önemli görev ise öğretmenlere düşmektedir. Bu noktada öncelikle Türkçe öğretmeni adaylarının, mesleğe başlamadan önce kendi deneyimlerinden yola çıkarak çocuklara yönelik kitaplara ne kadar hâkim olduklarının belirlenmesi gerekli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, “Çocuk Edebiyatı” dersini almış Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğretmen adaylarının, öğrenim hayatları boyunca hangi çocuk kitaplarını, hangi dönemlerde ve kimlerin tavsiyesi ile okuduklarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan bir anketle, öğretmen adaylarından o güne kadar okudukları ve çocuklara yönelik yazılan eserlerden on tanesini, öğrenim hayatlarının hangi döneminde ve kimin tavsiyesi ile okuduklarını yazmaları istenmiştir. Toplam 452 öğretmen adayının katıldığı anketten elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmen adaylarının okuduklarını belirttikleri kitaplardan hareketle oluşturulan Çocuk Kitapları listesinde 551 kitap bulunmaktadır. En çok okunan kitaplar arasında ilk sırada Şeker Portakalı yer alırken, ikinci sırada Küçük Prens ve üçüncü sırada Kaşağı yer almaktadır. Öğretmen adaylarının en fazla çocuk kitabını üniversite döneminde, en azını ise lise döneminde okudukları belirlenmiştir. Bununla birlikte okudukları çocuk kitaplarını en fazla öğretmenlerinin tavsiyesi ile okuduklarını belirtirken, en az İnternet yoluyla öğrenip okuduklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, kitap tavsiyesi, okuma alışkanlığı.

Abstract

One of the most basic functions of children's literature is to provide children with reading love and habits. The most important task in fulfilling this function of children's literature falls on the shoulders of the teachers. At this point it is necessary to first determine the extent to which the pre-service Turkish teachers have mastered the books for children by starting from their own experiences before starting their profession. The objective of this study is to determine which children's books the 3rd grade pre-service Turkish Language teachers who have taken the course of Children's Literature in the Department of Turkish Language Teaching have read and who encouraged them to read those books during their education life. Pre-services teachers were asked to write ten of the works written for the children that they have read until that day. As a result of the analysis of the data obtained from the questionnaire which 452 pre-service teachers participated, there are 551 books on the list of Children's Books which are created from the books that the preservice teachers have read. The most read books among the given ones are Şeker Portakalı in the first place, Küçük Prens in the second place and Kaşağı in the third place. It was determined that most of the pre-service teachers read the children's book during their university years and at least during the high school period. However, they stated that they mostly read children's books with their teachers' recommendations and the least they have read through the Internet.

Keywords :Children's literature, children's books, book recommendations, reading habits.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2