IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Obeziteli Bireylerde Kilo Verme Başarısının Depresyon Yatkınlığı ile İlişkisinin Araştırılması
Title: Investigation of Relationship Between Depressive Tendencies and Weight Loss Succes in People with Obesity
Yazar(lar) : SULTAN OKUMUŞOĞLU
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:5
Sayfa : 98-119Özet

Literatürde psikolojik faktörler ve kişinin bilişleri obezitede kilo verme başarısı ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada obeziteli bireylerde kilo verme başarısının depresyon yatkınlığı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Toplam 154 gönüllü katılımcı anketleri yanıtlamıştır (121 kadın). Yaş aralığı 18 ile 69‟dur. Obeziteli katılımcılar, kilo vermede başarılı olan (n=38), başarısız olan (n=36), yardım almayan (n=43) şeklinde gruplanmıştır (n=117). Ayrıca normal kilodakiler grubu (n=37) vardır. Literatürdeki, kişinin bilerek ve isteyerek beden ağırlığının yüzde onunu kaybetmesi ve bunu bir yıl süreyle koruması şeklindeki başarılı kilo kaybı tanımı, başarılı ve başarısız obeziteli grupları oluşturmada kriter alınmıştır. Depresyon eğilimi Otomatik Düşünceler Ölçeği ile ölçülmüştür(ODÖ) . Bulgulara göre, uzman yardımı alarak kilo vermede başarılı olan obeziteli bireylerin, vazgeçme ve çaresizlik düşünceleri, yalnızlık izolasyon düşünceleri, olumsuz benlik algısı içeren otomatik düşünceleri ve toplamda negatif olumsuz düşünceler ölçek puanları başarısızlardan ve yardım almayanlardan daha azdır. Kilo vermede başarılı olmak sözü edilen depresif bilişlerin azlığı ile ilişkilidir. Ayrıca, söz konusu depresif bilişlerin fazlalığı, kişinin obeziteli olmasına rağmen yardım almaması ile ya da yardım alsa bile sağlıklı kilo hedefine ulaşamaması ile ilişkilidir. Bulgular kilo verme başarısızlığı deneyimleyen obeziteli bireylerin ilgili bilişlere odaklanan psikolojik destek protokollerinden yarar sağlayabileceklerini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Depresyon yatkınlığı, Kilo verme başarısı.

Abstract

In literature weight loss succes in obesity is associated with psychological factors and individuals‟ cognitions . In this study the relationship between weight loss success of individuals with obesity and depressive tendencies was investigated. Scales were answered by 154 volunteer participants (121 women). Age range is 18 to 69. Participants with obesity (n=117) grouped as succesfull (n=38), unsuccesfull (n=36), not taking professional help (n=43) groups. Also there was a normal weight group (n=37). Succesfull weight loss was defined as at least %10 weight loss and protection of new weight for one year. Participants with obesity was grouped accordingly. Depressive tendencies were measured by Automatic Thoughts Questionaire (ATQ) . According to findings succesfull weight loss group is differed significantly from other groups with obesity with lower giving uphelplessness thoughts, loneliness-isolation thoughts, negative self concept and also in terms of lower total automatic thoughts scale scores. Succesfull weight loss associated with having lesser depressive cognitions. Besides excess of depressive cognitions is related with unsuccesful results in terms of weight loss in obesity or not getting help for obesity. Results points out that people with obesity who experience difficulties in term of succesfull weight loss may benefit from psychological support focusing on related cognitions.

Keywords :Obesity, Depression tendency, Weight loss succes.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2