IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: II. Karabağ Muharebesi Sürecinde Fransız Medyası
Title: French Media During the 2nd Battle of Karabakh
Yazar(lar) : Hüseyin ALTINALAN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Original Article
Baskı : Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19
Sayfa : 49 – 68Özet

Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıllık işgalini sona erdiren İkinci Karabağ Savaşı, 44 gün sürdü. Ermenilerin saldırılarıyla 27 Eylül 2020’de başlayan ve 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildirinin ardından Azerbaycan’ın topraklarını geri kazanmasıyla sonuçlanan savaş, askeri ve siyasi sahanın yanı sıra enformasyon alanında da büyük mücadelelere sahne oldu. Birinci Karabağ Muharebesinde işlediği savaş suçlarını küresel medya organlarının desteği ve Azerbaycan basınının yetersizliği dolayısıyla uluslararası kamuoyundan gizlemeyi başaran Ermenistan, İkinci Karabağ Savaşı’nda enformasyon cephesinde hiç beklemediği bir hezimet yaşadı. Küresel medyanın tüm çabalarına rağmen Ermenilerin işledikleri savaş suçları ve haksız oluşu, Türkiye ve Azerbaycan medyasının yayınlarıyla dünyanın gözleri önüne serildi. Küresel medya Ermenilerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne göre de işgalci olduğu, Azerbaycan’ın ise meşru mücadele verdiği gerçeğini görmezden geldi. Fransız medyası bu durumu gizlemek için yoğun çaba gösteren ülkelerin başında yer aldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunu’nun eş başkanlarından Fransa tarafsız olması gerekirken Ermenistan yanlısı politika izledi. Resmi haber ajansı AFP başta olmak üzere ülkenin önde gelen medya organları da Ermenistan’ı destekledi. Ermenilerin hezimetinin hıncını adeta Türkiye ve Erdoğan’dan çıkarmak istercesine yayınlar yaptılar. Savaş boyunca Azerbaycan ve Türkiye karşıtı dezenformasyon ve algı operasyonlarını içeren psikolojik harekat yürüttüler. Bu çalışmada, Fransız medyası ve resmi haber ajansı AFP tarafından özellikle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili yapılan haberlerdeki algı operasyonları ve dezenformasyon ile yürütülen psikolojik harekatın hedefleri tahlil edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Fransız Medyası, II. Karabağ Savaşı, Ermenistan.

Abstract

The Second Karabakh War, which ended the 30-year occupation of Armenia, lasted 44 days. The war, which started with the attacks of the Armenians on September 27, 2020 and ended with Azerbaijan regaining its lands after the tripartite declaration signed on November 10, 2020, witnessed great struggles in the field of information as well as the military and political field. Armenia, which managed to hide the war crimes it committed in the First Karabakh War from the international public due to the support of global media organs and the inadequacy of the Azerbaijani press, experienced an unexpected defeat on the information front in the Second Karabakh War. Despite all the efforts of the global media, the war crimes and injustice committed by the Armenians were revealed to the world with the publications of the Turkish and Azerbaijani media. Global media ignored the fact that Armenians are occupiers according to the United Nations Security Council, while Azerbaijan is fighting legitimately. The French media was one of the countries that made great efforts to hide this situation. France, one of the co-chairs of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Minsk Group, followed a pro-Armenian policy while it should have been neutral. The country's leading media organs, especially the official news agency AFP, also supported Armenia. They made publications as if they wanted to take the anger of the Armenians' defeat from Turkey and Erdogan. During the war, they carried out psychological operations against Azerbaijan and Turkey, including disinformation and perception operations. In this study, perception operations and disinformation in the news made by the French media and the official news agency AFP, especially about Turkey and President Recep Tayyip Erdoğan, will be analyzed.

Keywords :Azerbaijan, French Media, II. Karabakh War, Armenia.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2