IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Morfolojik Yöntemle Oluşturulan Çatıların Yapılarına Göre Tasnifi
Title: Classification of Voices Formed by Morphological Method According to Their Structures
Yazar(lar) : Anıl ARSLAN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Original Article
Baskı : Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19
Sayfa : 138 – 156Özet

Türk dil bilgisinde yeni bir konu olmamakla birlikte çatı kategorisi bugüne kadar farklı tanımlamalar, sınıflandırmalar ve sonuçsuz tartışmalarla üzerinde uzlaşma sağlanamayan konulardan biridir. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması fiillerin üzerine çatı eklerini belirli bir düzende olmak koşuluyla art arda beş kereye kadar almasına imkân tanımaktadır. Fiillere eklenen ikinci ve sonraki çatı ekleri, kendinden önceki çatı ekinin işlevini sonlandırmaz. Ancak fiilin özne veya nesne bağlantısını etkileyebilir ya da çatıyı kuvvetlendirebilir. Türkçenin yapısal zenginliğine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmada yapılarına göre sınıflandırılan ve Basit, Türemiş, Birleşik ve Katmerli olmak üzere dört yapıda incelenen ünlü ekleri için morfolojik yöntemle oluşturulmuş bir sınıflandırma denemesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapılarına göre çatılar, Basit yapılı çatılar, Türemiş yapılı çatılar, Birleşik yapılı çatılar, Katmerli yapılı çatılar.

Abstract

Although it is not a new topic in Turkish, the category of voice is one of the topics on which there is no agreement, with different definitions, classifications and inconclusive discussions until today. Since Turkish is an agglutinative language, verbs can receive up to 5 vowel suffixes consecutively in a certain order. The second and subsequent voice suffixes attached to verbs do not terminate the functions of the suffixes that were previously attached. However, they can affect the subject or object connection of the verb or strengthen the voice. With the aim of contributing to the structural richness of Turkish, a classification attempt - formed by the morphological method - was made in this study for the vowel suffixes, which were classified according to their structures and studied in four structures as simple, derived, compound and multiple.

Keywords :Voices according to their structures, Simple structured voices, Derived structured voices, Compound structured voices, Multilayer structured voices.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2