IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Dilbilgisi Öğrenmede Strateji Tercihleri
Title: Strategy Preferences of Students Learning Turkish as a Foreign Language in Learning Grammar
Yazar(lar) : Azize ÖZDEMİR
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Original Article
Baskı : Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19
Sayfa : 210 – 226Özet

Bu çalışmanın amacı, yabancı uyruklu öğrencilerin dilbilgisi öğreniminde kullanılan öğretim teknik ve stratejileri araştırmaktır. Bu amaçla, Hacettepe Üniversitesi’nde farklı bölümlerde öğrenim gören yabancı öğrencilere Dilbilgisi Öğrenimi Strateji Anketi kullanılmıştır. Öğrenciler tarafından kullanılan dilbilgisi stratejilerine ait veriler 38 ifadenin yer aldığı ( bknz. Ek) sormaca tekniği ile veri analizi elde edilmiştir. Çalışmada alanda uzmanlaşmış araştırmacılar tarafından geliştirilmiş sormaca tekniği kullanılarak, öğrencilerin dilbilgisi seviyesi ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Bu çalışma, dilbilgisi öğrenimindeki öğrenci stratejileri hakkında ilgili bazı görüşlerin ortaya konulmasına katkı sağlayacak ve çalışmanın bulguları sayesinde, dil öğretmenlerinin dilbilgisi öğretimini için yeni taktikleri benimseyeceği ve geliştireceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dilbilgisi Stratejileri, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimi, Bilişsel, Üst bilişsel, Sosyoduyuşsal Stratejiler.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the teaching techniques and strategies used in teaching grammar to foreign students. For this purpose, a Grammar Learning Strategy Questionnaire was used among foreign students in different departments of Hacettepe College. The data on grammar strategies used by the students were collected using the questionnaire technique, which includes 38 statements (see Appendix). In the study, the students' grammar level was investigated in detail using the questionnaire technique developed by specialized researchers. This study will help to reveal some opinions about students’ strategies in grammar learning, and it is believed that language teachers will adopt and develop new tactics for grammar teaching thanks to the results of the study.

Keywords :Grammar Strategies, Teaching Turkish as a Foreign Language, Cognitive, Meta-Cognitive, Socio-Affective Strategies.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2