IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Sümer Dilinin Kökenleri Hakkında Bir Başka Öneri - İoannis KENANIDIS & Evangelos C. PAPAKITSOS
Title: Yet Another Suggestion about the Origins of the Sumerian Language
Yazar(lar) : Çev. Serkan YÜKSEL)
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Çeviri
Baskı : Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19
Sayfa : 367 – 385Özet

Sümer dili halen ilk yazılı dil olma prestijini korumaktadır. Bu makalede Sümercenin şimdiye kadar kabul edildiği gibi izole bir dil olmadığı, Bolgar kolunun bir r-Altay dili olarak sınıflandırılabileceğini öne süren bazı dilbilimsel veriler ve örnekler sunulmaktadır. Böyle bir çıkarımda bulunmak için önerilen bir metodoloji de, otuz dokuz fonolojik kural şeklindeki uygulamasının sonuçlarıyla birlikte sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sümerce, Çuvaşça, Bulgarca, r-Altayca.

Abstract

Sumerian language still keeps the prestigious position of being the first ever written language. In this paper there are some presented linguistic data and examples, suggesting that the Sumerian is not a language isolate, as it is regarded so far, but that it may be classified as an r-Altaic language of the Bolgar branch. A proposed methodology for deducing such an inference is also presented, along with the outcomes of its application in the form of thirty-nine phonological rules.

Keywords :Sumerian, Chuvash, Bolgar, r-Altaic

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2