IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Beydili’de (Sivas-Hafik) Ficek Geleneği
Title: The Tradıtıon of Ficek in Beydili
Yazar(lar) : İbrahim KARACA
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 48-63Özet

Bu araştırmanın konusunu, Anadolu’da yaşayan ‘Alevi inanç topluluğu’ içerisinde yer alan ve Oğuzların Beydili Boyu’na mensup, günümüzde ‘Anşa Bacılı’ olarak adlandırılan topluluğun, her yıl düzenli olarak Nisan ayının üçüncü haftasına denk gelen Cumartesi ve Pazar günlerinde yaptıkları ‘Ficek ‘ ritüeli oluşturmaktadır. Bu ritüel, bir çok ülkede kutlanan, Bahar Bayramı ve yılbaşı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı ile benzer özellikler göstermektedir. Günümüzde Beydili boyuna mensup olanlar, İran ve Anadolu’da yaşamaktadırlar. Siyasi sınırları aşan kültür coğrafyası, kendisini bu ritüel ile ortaya çıkarmaktadır. Türkler’in Orta Asya’dan Ön Asya’ ya getirdikleri kültürel değerlerin bir yansıması olarak görülen Ficek, Anadolu’da sadece Anşa Bacılılar tarafından uygulanmaktadır. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, İran ve Afganistan’da yaşayan Türk topluluklarında kutlanan Nevruz Bayramının Anadolu’daki örneklerinden biridir. Ficek ritüeli, baharın gelişini müjdelemekle beraber bünyesinde geleneksel Türk kültürü çerçevesinde birçok kültü de barındırmaktadır. İklim ve çevre koşulları sebebi ile Nisan ayının üçüncü haftası Anşa Bacılılar, Ficek’i kutlamaktadırlar. Bu yönden yukarıda zikredilen ülke ve coğrafyalarda resmi olarak 21 Mart’ta kutlanan Nevruz Bayramından tarih olarak farklılık göstermektedir. Nevruz Bayramının, Anadolu’da farklı isim ve şekillerde kutlandığını göstermek amacıyla, Sivas İli’nin Hafik ilçesine bağlı, Beydili köyünde gerçekleştirilen etnografik alan araştırması, katılımcı gözlem ve derinlemesine yapılan görüşmeler bu araştırmanın yöntemini oluşturmaktadır. Bu yöntem ile elde edilen veriler sınıflandırılarak betimlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eski Uygur Türkçesi, Çaştani Bey Jatakası, -GAlI zarf-fiil eki, İfade kabiliyeti.

Abstract

The subject of this research; The "Ficek" ritual, which is regularly held on Saturdays and Sundays, which is regularly held on the third week of April, belonging to the "Alawi Faith Community" living in Anatolia and belonging to the Beydili tribe of the Oguz’s and now called "Anşa Bacili". This ritual is similar to that of the Nevruz Festival, which is celebrated in many countries and considered as the Spring Festival and the New Year. Today, the people of Beydili are living in Iran and Anatolia. The cultural geography that transcends political boundaries reveals itself through this ritual. Ficek, which is seen as a reflection of the cultural values brought by the Turks from Central Asia to the Pre-Asia, is practiced only in the Anatolia by the Anşa Bacılı’s. Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Iran and Afghanistan in the Turkish communities living in Nevruz is one of the examples of the festival in Anatolia. Ficek ritual has many cultures in the frame of Traditional Turkish culture within its context, as well as the advent of spring. Due to climate and environmental conditions, the third week of April Anşa Bacılı’s celebrates Ficek. From this point on, the above mentioned countries and geographical regions are historically different from the Nevruz Festival, officially celebrated on March 21st. In order to show that Nevruz Festival is celebrated in different names and forms in Anatolia, ethnographic field research, participant observation and in-depth interviews conducted in the village of Hafik in the Hafik district of Sivas Province constitute the method of this research. The data obtained by this method are classified and described.

Keywords :Anşa Bacılı, Beydili, Ficek, Nevruz, Alevilik.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2