IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: From Sykes-Picot to Present; The Centenary Aim of The Zionism on Syria and Iraq
Title: Sykes-Picot’dan Günümüze; Suriye ve Irak Üzerinde Siyonizm’in Yüz Yıllık Hedefleri
Yazar(lar) : Ergenekon SAVRUN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Ampirik
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 64-95Özet

Ower the past hundred years, much of the Middle East was arranged by Sir Mark Sykes and François Georges Picot. During the World War I Allied Powers dominanced Syria by the treaty of Sykes-Picot which was made between England and France. After the Great War Allied Powers (England-France) occupied Syria, Palestine, Iraq or all Al Jazeera and made them mandate. As the Arab World and Syria in particular is in turmoil, it has become fashionable of late to hold the 1916 Sykes-Picot Agreement responsible for the current storm surge. On the other hand, Theodor Herzl, the father of political Zionism, published a star-eyed novel entitled Altneuland (Old-New Land) in 1902. Soon after The Britain has became the biggest supporter of the Jews, but The Britain had to occupy the Ottoman Empire’s lands first with some allies, and so did it. The Allied Powers defeated Germany and Ottoman Empire. Nevertheless, the gamble paid off in the short term for Britain and Jews. In May 14, 1948 Israel was established. Since that day Israel has expanded its borders. Today, new opportunity is Syria just standing infront of Israel. We think that Israel will fill the headless body gap with Syrian and Iraqis Kurds with the support of Western World. In this article, we will emerge and try to explain this idea.

Anahtar Kelimeler: Sykes-Picot Agrement, Syria-Iraq Issue, Zionism, Isreal and Kurds’ Relation.

Abstract

Geçtiğimiz son yüzyılda, Orta Doğu’nun birçok bölümü Sir Mark Sykes ve François Georges Picot tarafından tanzim edildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan Sykes-Picot Antlaşması ile müttefikler Suriye’ye hâkim oldular. Büyük Savaş sonrasında müttefik güçler (İngiltere-Fransa) bugün ki Suriye’yi, Filistin’i, Irak’ı ya da El Cezire’yi işgal etti ve sömürgeleştirdi. Arap Dünyası ve özellikle Suriye kargaşa içinde olduğundan mevcut fırtına dalgalanmasından 1916 Sykes-Picot Antlşamasının sorumluluğunu üstlenmek modası geçti. Öte yandan, siyasal Siyonizm’in babası Theodor Herzl 1902’de Eski-Yeni Toprak adında bir eser yayınladı. Bir müddet sonra, İngiltere Yahudilerin en büyük destekçisi oldu ancak İngiltere’nin bunu eyleme dökmesi için öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını müttefikleri ile işgal etmesi gerekti ve yaptı da. Müttefik İtilaf Devletleri Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgiye uğrattı. Yine de bu kumar hesabı kısa vadede İngiltere ve Yahudilere ödenmişti. 1948’in 14 Mayıs’ında İsrail Devleti kuruldu. O günden beri de İsrail sınırlarını genişletmektedir. Bugün ise, İsrail’in önünde Suriye yeni bir fırsat olarak durmaktadır. İsrail’in Batı Dünyası’nın desteği ile Suriye ve Irak Kürtleri ile başsız vucüt gibi duram bu boşluğu doldurmak istediğini düşünüyoruz. Bu makalemizde de bu fikri açıklamaya çalışacağız.

Keywords :Sykes-Picot Antlaşması, Suriye-Irak Sorunu, Siyonizm, İsrail ve Kürt İlişkileri

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2