IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Tedavi Sürecindeki Kanserli Hastaya Bakım Veren Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi
Title: Investigation of the Problems of the Relatives of the Patients Providing Care to the Canser Patient During the Treatment Period
Yazar(lar) : Demet Karakartal
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 96-109Özet

Bu araştırmada kanserli hastaya bakım veren hasta yakınlarının yaşadıkları sorunları betimlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKKTC’deki kanserli hastaya bakım veren hasta yakınları oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, ölçüte dayalı örnekleme yöntemi dikkate alınmıştır. Nitel bir çalışma olan bu çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların sosyal, psikolojik, ekonomik ve fiziksel sorunlar yaşadıkları betimlenmiştir. Bu araştırmanın önemli sonuçlarından birisi, hasta yakınlarının sosyal aktivitelere katılamama ve sosyal hayatın kısıtlanması gibi sorunlar yaşadıklarının belirlenmiş olmasıdır. Diğer yandan hasta yakınlarının maddi ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı ve uykusuzluk, yorgunluk ve iştahsızlık gibi fiziksel sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Son olarak hasta yakınlarında çaresizlik, umutsuzluk ve kaygı görüldüğü bu çalışma ile belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçları doğrultusunda kanser hastasına bakım veren yakınların yaşam kalitelerinin düşük olduğu ve artırılmasına yönelik destekleyici uygulamaların gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda fziksel egzersiz, düzenli beslenme, gevşeme egzersizleri, yeterli uyku gibi kendi bakım uygulamalarını mümkün olduğunca yapabilmeleri konusunda desteklenmeleri ve bu sayede bakım verenin fiziksel, psikolojik, sosyal iyilik halinin de olumsuz etkilenmesinin önlenebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, tedavi süreci, kanserli hasta yakını, sorunlar, içerik analizi, nitel çalışma.

Abstract

In this research, it was aimed to describe the problems experienced by the relatives of patients who caring for canser patients during the treatment process. The study group of the research consists of relatives carring for cancer patients in n Northern Cybrus Turk Republic T.R.N.C. In the research, to identify the studying group, sampling method based on measurements which is the one of the purposeful sampling methods has been taken into consideration. The data of this qualitative study was obtained using an interview form consisting of semi-structure and open ended questions. As a result of the research, participants were described as experiencing social psychological, economic and physical problems. Results showed that, the relatives of the patients had problems such as not veing able to participate in social avtivities and restriction of social life. It was also determined that the relatives of the patients had such as financial and economic difficulties with physical problems such as insomnia, fatigue and loss of appetite. It was also determined that the relatives of the patients experienced helplessness, hopelessness and anxiety. The result of this research shows that the quality of the life of the relatives caring for cancer patients is low and need supprtive practices to increase it. In this context it is considered that they could be supprted to make their own care practices such us physical exercise, regular nutrition, relaxation exercises and adegute sleep as much as possible and added that , in this way, the physical, psychological and social well-being of the caretakers could be prevented from being negatively affected.

Keywords :Canser, treatment process, relatives of cancer patients, problems,content analysis, qualitative study.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2