IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Kemalettin Tuğcu’nun Romanlarında Değerler Eğitimi
Title: Values Education in Kemalettin Tuğcu’s Novels
Yazar(lar) : ŞAHİN ŞİMŞEK
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Derleme / Kuramsal
Baskı : Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1
Sayfa : 79-104Özet

Her toplumun kendine özgü değerleri ya da değerler sistemi mevcuttur. Okulların temel amacı, sağlıklı, iyi özelliklerle donanmış, belirli idealleri olan, erdemli bireyler yetiştirmektir. Geçmişte ahlâk eğitimi, karakter eğitimi gibi adlar altında verilen eğitimin güncel ve geliştirilmiş şekli olan değerler eğitimi, son yıllarda eğitimin önemli konularından biri olmuştur. Okullarda artan şiddet olayları, saygıdan ve sevgiden yoksunluk, uyuşturucu ve sigara kullanımı sonucunda değerler eğitimi gündeme gelmiştir. Değerler Eğitimi il millî eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan projelerle okullarda yürütülmekte; sevgi, sorumluluk, saygı, hoşgörü, özgüven, empati, adalet, cesaret, liderlik, nezaket, dostluk, yardımlaşma, temizlik, doğruluk, dürüstlük, misafirperverlik, vatanseverlik, merhamet, paylaşma, alçakgönüllülük, çalışkanlık, iyilikseverlik, fedakarlık gibi değerler kazandırılmak istenmektedir. İnsan hayatında büyük öneme sahip olan kitaplar, çocukluk döneminden itibaren etkili olmaya, bireyin hayatına girmeye başlamaktadır. Çocuğun duyarlı bir düşünce yapısına sahip olmasının nitelikli kitaplarla gerçekleştirilebileceği bugün artık tartışmasız kabul edilmektedir. Bir milletin çocuk edebiyatına ait ürünleri, o milletin nasıl bir gelecek istediği ile yakından ilgilidir. Öğretim çağında bireye kazandırılmak istenen bazı değerler edebî eserlerle kazandırılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Kemalettin Tuğcu’nun romanlarında üzerinde durulan değerleri tespit etmektir. 1940-1970 yılları arasında çocuklar için 300’ün üzerinde kitap yazmış olan Kemalettin Tuğcu, romanlarında sevgi, merhamet, tutumluluk, yardımlaşma, çalışarak kazanma, sabır, din, misafirperverlik gibi değerleri yoğun olarak işlemiştir. Kemalettin Tuğcu’nun romanları sade, akıcı ve kolay okunmalarından, romanların konularının güncel olmasından dolayı bu değerlerin çocuğa kazandırılmasında materyal olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, değerler eğitimi, Kemalettin Tuğcu’nun romanları

Abstract

Each community has got special values or values system. The basic aim of the schools is to educate virtuous persons who had healthy, equipped with good features, idealistic. Values education is updated and improved form of morals education and character training in the past. Values education has been importance matter of education in the last time. Values education has become a current use in consuquence of increased violence events in schools, depriveding from love and respect, to take narcotic and smoke. Values education has applied in schools with projects that arranged by Provincial National Directorates. The values that being wanted to make acquired are values like love, responsibility, respect, tolerance, self-confidence, emphaty, justice, courage, leadership, politeness, friendship, helping, cleanliness, honesty, straightforwardness, hospitality, to be patriotic, tenderness, mercy, sharing, humbleness, industriousness, kindness, self-sacrifice. The books that was important in the human life, starts to be effective and come into the person’s life. It’s incontestable today any more that the child has got frame of mind responsible is to be possible by the quality books. One nation of children’s literature works are concerned closely by that nation wants to what sort of future. Some values that wanted to make acquired to person in the education period, could be acquired by the literary works.The aim of this study is to determine emphasized values in Kemalettin Tuğcu’s novels. Kemalettin Tuğcu that writes books over 300 for children between 1940-1970; has emphasized values like love, mercy, thriftiness, helping, earning by work, patience, religion, hospitality concentratedly in his novels. Kemalettin Tuğcu’s novels can be used as material in process  that acquired this values to child through his novels are simple, fluent and easy to  read, the themes of novels are current.

Keywords :Education, values education, The novels of Kemalettin Tuğcu

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2