IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Çocuğun Kendi Dili İçinden Resmini Değerlendirmek - Duygu ve Renk Çemberi İle Çocuk Resimlerinin Değerlendirilmesi –
Title: Evaluating Children's Drawings Through Their Own Language - Evaluation of Children’s Drawings Through Color Wheel of Emotions -
Yazar(lar) : Enil Afşaroğlu-Eren
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 159-182



Özet

Çocukları anlamada sözel olmayan iletişimin büyük bir önemi vardır. Sözel olmayan iletişim, sözelden çok daha fazla mesaj barındırabilir. Çocuk ve ergenlerle psikoterapötik olarak çalışırken kullanılan projektif resim testleri çocuğun ve ergenin içsel işleyişinin anlaşılmasında oldukça etkilidir. Literatürde renklerin duygu ve zihinsel süreçlerin sembolü olabileceği gibi önemli psikolojik veya bedensel etmenlere işaret edebileceği vurgulanmaktadır. Bu makalede çocuk resimlerinin değerlendirilmesinde yol haritası olabilecek “Duygu ve Renk Çemberi” çalışmasının, üç olgu örneği üzerinden ilk tanıtımının yapılması hedeflenmiştir. Bu üç olgunun aile resimleri ‘Duygu ve Renk Çemberi’ desteğinde dinamik olarak yorumlanmıştır. Duygu ve Renk çemberi çalışması çocuk resimlerini incelerken çocuğun kendi anlam dünyası üzerinden nesnelleştirme imkanı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Duygu ve renk çemberi çalışması, çocuk resimleri, renkler ve semboller.

Abstract

Non-verbal communication is crucial for understanding children. It can contain more messages than verbal cues. Projective picture tests for the psychotherapeutic study of children and teenagers are very effective in providing an understanding of their internal lives. The relevant literature indicates that colors can symbolize emotional and cognitive processes while also indicating significant psychological and physical factors. This study is aimed at producing an initial report on “The Color Wheel of Emotions” using three cases. The wheel can be used to provide a roadmap for evaluating children’s drawings. Family depictions of these three cases are interpreted dynamically using the wheel. The Color Wheel of Emotions enables the objectification of children’s drawings through the children’s own semantic world.

Keywords :Color wheel of emotions, children's drawings, colors and symbols.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2