IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Üniversitelerde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Dersleri Nasıl Olmalıdır?
Title: How Does The Atatürk’s Principles and Revolution History Lessons Should be Teach at Universities?
Yazar(lar) : Oğuz KALELİOĞLU
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 183-194Özet

Bir toplumun fertlerinin, devletine, milletine ve kendine güvenmesini ve ataları ile gurur duymasını sağlayan ilim tarihtir. Varlık sebebimiz olan yakın tarihi bilmek büyük önem taşır. Türk Milleti, Anadolu’da varlığını kaybetme noktasına gelmiş iken, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği kurtuluş savaşı ile zaferler kazanmış yeni bir Türk Devleti kurmuş ve bu devleti, yaptığı inkılâplarla modern ve saygın bir devlet haline getirmiştir. O halde içinde yaşadığımız kutsal vatan topraklarımızın nasıl kurtarıldığını ve devleti kuranların yakın zamanda verdikleri mücadeleyi bilmek çok daha önemlidir. Kendinden önceki kuşakların verdikleri büyük mücadeleyi ilmin tarafsızlığı ile öğrenen ve ruhunda hisseden üniversite gençliği kendilerine, ecdadına sevgi ve hayranlık duyduğu gibi birbirlerine de sevgi ile yaklaşacaklar ve toplumun en çok ihtiyaç duyduğu birlik-beraberlik duygusunu da geliştirmiş olacaklardır. Bu hedefe ulaşmak için Üniversitelerde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri okutulmaktadır. Ancak günümüzde Üniversitelerimizde verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin yeniden ele alınması ve istenen sonucu sağlayacak bir etkinlikle işlenmesi çok yararlı olacaktır. Bizzat Atatürk’ün bu konuda verdiği direktifte; “Branşı ne olursa olsun (Mühendislik, Tıp, İktisat ve diğerleri) öğrenci üniversiteye başladığı yıldan itibaren bitirinceye kadar her yıl İnkılâp Tarihi derslerini görmeli ve bu dersten geçmesi halinde kendi branşından mezun olabilmelidir” demektedir. Bu konuda ayrıca; “Bu ders sadece dershanelerde okutulacak bir teorik ders değildir. Çanakkale ve Büyük Taarruz ’un geçtiği alanlara geziler tertiplenecek, varsa harekâta katılan Gazilerin ve uzman tarihçi, araştırmacı ve yazarların yerinde hatıraları dinlenecek, her üniversitede bir İnkılâp Tarihi Müzesi açılarak dersler burada canlı ve tarihi atmosfer içinde işlenecek” demektedir. Bu makalenin amacı; Atatürk’ün direktifleri ışığında günümüzde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri nasıl yapılmalıdır? Bu konuya bir katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi, İnkılâp Tarihi Müzeleri.

Abstract

History science that enables the members of a society to be proud of their state, nation and self confidence and their ancestry. It is a great importance to know the recent history of our existence. When Turkish Nation came to the point of losing its presence in Anatolia, Tukrs won victory by Mustafa Kemal Atatürk, and established the new Turkish State, and Atatürk made this state a modern and respectable state with revolutions. In that case, it is much more important to know the struggle of the state builders in the near future that how we and our holy home lands rescued by them where we lived in today. If university youth konws these great struggle of the previous generations and feels in their soul with an impartiality of the knowledge then they will approach each other with loves as they love and admire the rapture. Thus they will have developed the sense of unity and solidarity that society needs most. In order the achive this goal Atatürk’s Principles and History of Revolution lesson are taught at the universities. However, the lessons of Atatürk’s Principles and History of Revolution given in our universities today should reconcider again, and it will be very useful to process it with an activity that will provide the desired result. In person the directive given by Atatürk to this issue; “What ever the branch is (engineering, medicine, economics and others) students must attend the Revolution History cources every year until the end of the year, and must be able to graduate from his/her own branch.” Also in this respect; this cource is not only a theoretical course to be taught in classroom. Trips to ares where Çanakkale Wars, the Battle of Dumlupınar, and will be listened If there any veterans who participated the battles, skilled historians, researchers, and authors. History museums will be opened in every universities, and lessons will be lectured in a lively and historical atmosphere in here.” The purpose of this article how should Atatürk’s Principles and History Of Revolution lessons be done today in the light of Atatürk’s directives, and to make a contribution on this subject.

Keywords :Atatürk’s Principles, Revolution History, Revolution History Museum

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2