IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Olgu Sunumu: 17 Yaşındaki Erkek Ergenin Küçük Bir Kız Çocuğu Olma Arzusu
Title: A Case Study: A 17-year-old Boy's Desire to be a Little Girl
Yazar(lar) : Enil Afşaroğlu-Eren
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 242-252Özet

Çocuk ve anne-baba arasındaki bilinçli ve bilinç dışı etkileşimler sonucunda çocuğun cinsiyet rolü kimliği oluşmaktadır. Bu olgu sunumuyla hem ender rastlanılan hem de atipik özelliklerin yansıdığı Cinsel Kimliğinden Yakınma (Hoşnut Olmama) durumuna dikkat çekilmek istenmiştir. Olgu olarak 17 yaşında erkek, özel bir okulda lise öğrencisi olan A sunulmaktadır. Ödipal çatışma 3-6 yaşları arasında yaşanır ve daha sonraki dönemlerde çocuk aynı cins anne veya babasının cinsel kimliğini benimseyip özdeşim kurarak ödipal çatışmasını çözer. Çocuğun ensest arzularından vazgeçmesi, cinsiyet ve kuşak farkını anlamlandırabilmesi ödipal süreci uygun bir şekilde tamamladığını gösterir. Bu olguda özdeşim nesnesinin anne olduğu açıkca görülmekte ve babanın ilgisizliğinin baba ile özdeşimi engellediği öne sürülmektedir. Anne ve baba arasındaki sağlıksız ilişki A’nın, annesinin kocasıyla ilgili olumsuz nesne tasarımını içe almasını ve bunu erkek cinsiyetine genellemesine neden olmuştur. Bu olguda gelişimsel krizlerin zamanında ve uygun yaşanmamış olduğu belirgindir. A’nın küçük yaşlarda kalma arzusunun nedeninin babasına karşı duyduğu arzunun suçluluk duygusuyla baş edebilmek için kullandığı inkar savunma düzeneğiyle ilişkili (büyüme inkarı, ergenliğe girmeyi ve ödipal çatışmanın tekrardan alevlenmesini engelleme çabası) olabileceği düşünülmektedir. Büyümezse kendisi için “karmaşık” olan duygularla baş etmek zorunda kalmayacaktır. Bu olgu sunumu nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel kimliğinden yakınma (hoşnut olmama), nesne ilişkileri, ses inceltmesi, büyüme direnci.

Abstract

The gender identity of a child is constructed through the conscious and unconscious interactions between the child and the parents. This case study aims to shed light on gender dysphoria, a condition that is both rarely seen and displays atypical features. The present case concerns A, a seventeen-year-old male high-school student. Children between the ages of 3-6 experience oedipal conflict, and, in later periods, they resolve this by idealizing the sexual identity of the parent that has the same sex as the child. Children's giving up their incest desires and their making sense of gender and generational differences indicate that they completed the processes of the Oedipal stage properly. In the present case, it is clearly seen that the mother stands as the identification subject and argued that the indifference of the father hindered identification for the child. The unhealthy relationship between the mother and the father led A to adopt the mother's negative feelings towards the father and reflect these feelings towards all males. It is evident that the developmental crises in this case were neither timely nor consistent. It is pointed out that the reason why A wants to remain at small ages might be associated with the denial defense mechanism he used to cope with the feeling of guilt he had because of his desire of his father (denial about growing up, attempts towards stopping puberty and preventing the reoccurrence of the oedipal conflict). If he doesn't grow old, he won't have to deal with "complex" feelings. This case study is discussed within the framework of object relations theory.

Keywords :Gender Dysphoria, object relations, voice feminization, resistance to grow up.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2