IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Geç Antik Çağ’da Hristiyan Eğitiminin Ruhu ve Manastırlarda Eğitim Anlayışı
Title: The Spirit of Christian Education in Late Antiquity and The Understanding of Education in the Monasteries
Yazar(lar) : Murat TURAL
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 253-277Özet

Bu makalede, Hristiyan eğitimin temelleri ile erken dönemde kurulan Bizans manastırlarında eğitim konusuna verilen önem ortaya konulmaya çalışılacaktır. İlk önce antik mirasın reddi ya da özümsenmesine yönelik farklı yaklaşımlar ele alınacak, sonrasında ise erken Hristiyanlık döneminin Kilise’den sonra belki de ikinci önemli kurumu olan manastırlardaki eğitim anlayışı üzerinde durulacaktır. Genellikle kabul edilen görüşe göre, Hristiyan manastırcılığının doğuşu koğuşturmalar dönemi ile ilişkilendirilir. Ancak zamanla sistemli hâle gelen inziva düşüncesi bu kurumları sığınılacak yer olmanın çok ötesinde bir ideale yöneltmiş, onlar erken Bizans’ta kısa sürede ruhani eğitimin merkezleri haline gelmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Geç Antik Çağ, Grek, Hristiyanlık, Kilise, Eğitim.

Abstract

In this article, some ideas will put forward on the basis of Christian education and the importance given to education in the Byzantine monasteries founded in the early period. Firstly, the different approaches will be discussed in relation to the ancient heritage; then will be emphasis on the understanding of education in the monasteries, which is the second important institution of the early Christianity period after the church. According to the generally accepted view, the birth of Christian monasticism is associated with the period of persecution. However, the ascetic way of life underwent a transformation over time and lead these institutions to an ideology far beyond being a place of refuge, they soon became centers of spiritual education in early Byzantine.

Keywords :Late Antiquity, Greek, Christianity, Church, Education.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2