IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Eğitime Katkılarıyla Kazım Karabekir
Title: Kazım Karabekir and His Contributions to Education
Yazar(lar) : Hürü Sağlam Tekir, Süleyman Tekir
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 322-340Özet

Kazım Karabekir (1882-1948), Türk İstiklal Harbi’ne damga vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Askeri kimliğinin yanı sıra eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı, Doğu Anadolu’da çok büyük yıkımlara neden olmuş; Ruslar ve Ermenilerin yaptıkları ortak tahribatlar tam manasıyla sosyal bir faciaya dönüşmüştür. Bu durumdan en çok etkilenenler de çocuklar olmuştur. Doğu Cephesinde kesin zafer kazanıldıktan sonra Erzurum-Sarıkamış bölgesinde Kazım Karabekir Paşa eli kalem tutan yetim ve öksüz çocukların eğitilebilmesi için büyük gayret sarf etmiştir. Bu çalışmada Kazım Karabekir Paşa’nın eğitimci yönü tarihi süreçte irdelenmeye çalışılacaktır. Çalışma sırasında Kazım Karabekir tarafından Sarıkamış’ta Osmanlıca olarak çıkarılan “Varlık” gazetesinden faydalanılacak; bu bakımdan Erzurum, Kars ve Sarıkamış özelinde, Kazım Karabekir Paşa ekseninde bir inceleme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kazım Karabekir, Eğitim, Çocuk, Sarıkamış, Kars, Erzurum.

Abstract

Kazım Karabekir (1882-1948) is an important personality that left his mark on Turkish War of Independence. In addition to his ministry identity, he also stands out with his educator identity. World War I had caused great destructions, and the joint devastations inflicted by Russians and Armenians had turned into a social disaster in the strictest sense. Children were affected by this situation in the worst way. After the decisive victory was gained in the Eastern Front, Kazım Karabekir Pasha in the Erzurum-Sarıkamış region made a huge effort to ensure that orphans with the ability to read and write are educated. The current study will attempt to analyse the educator side of Kazım Karabekir Pasha in the historical process. For this purpose, the study will draw upon the "Varlık" newspaper, which was published by Kazım Karabekir in the Ottoman language in Sarıkamış; in this respect, an analysis will be made on Kazım Karabekir Pasha in the geographical context of Erzurum, Kars ve Sarıkamış.

Keywords :Kazım Karabekir, Education, Child, Sarıkamış, Kars, Erzurum.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2