IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Değişkenler
Title: The Investigation of Seventh Graders’ Attitudes and Opinions towards the Performance Tasks Used in Science Course
Yazar(lar) : HANİFE GAMZE HASTÜRK
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Ampirik
Baskı : Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1
Sayfa : 122-140Özet

Ülkemizde bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak fen bilimleri dersi öğretim programlarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Eğitim programlarında meydana gelen değişiklikler ölçme değerlendirme sürecine de yeni bir anlayış getirmiştir. Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri olarak adlandırılan bu teknikler geleneksel tekniklerden farklı olarak öğrencinin başarısını sadece sonuç odaklı değerlendirmeyip, süreci de ön plana çıkarmaktadır. Bu araştırmada, alternatif ölçme değerlendirme teknikleri arasinda yer alan, süreç ve ürünün birlikte değerlendirilmesi anlayışına dayanan performans görevleri ele alınmıştır. Çalışmada, öğrencilerin fen bilimleri dersindeki performans görevlerine ilişkin tutumlarını etkileyen değişkenleri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Kumandaş (2008) tarafından geliştirilen Kişisel Bilgiler Anketi ve Fen Bilimleri Dersi Performans Görevlerine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Anket aracılığıyla öğrencilerin demografik bilgileri ile performans görevlerini yaparken nasıl bir süreç izlediklerine, ne tür olanaklara sahip olduklarına dair bilgiler toplanmıştır.  Araştırma ilişkisel tarama modeline göre dizayn edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yili Tokat ilinde 7.sınıfa devam eden 147 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin fen bilimleri dersi performans görevlerine iliskin tutumlarında etkili olan değişkenlerin; anne mesleği, cinsiyet, televizyon izleme alışkanlığı, internet ve ders kitaplarını kaynak olarak kullanma olduğu tespit edilmistir. Ayrıca öğrencilerin performans görevini yapmaktan en çok hoşlandıkları dersin de fen bilimleri dersi olduğu calismada elde edilen sonuclar arasindadir.

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, performans görevi, tutum, 7. sınıf öğrencileri

Abstract

In parallel with the developments in science and technology, there has been some changes in the Science Curriculum in Turkey. These changes in curriculum have brought in a new understanding about the process of assessment and evaluation. The techniques called as alternative evaluation techniques emphasize the process rather than just focusing on the student achievement, which is different from the traditional techniques. In the research, performance tasks, which are one of the alternative assessment and evaluation techniques and focus on the evaluation of both process and the product at the same time, was investigated. The purpose of this study is to determine variables that influence students' attitudes towards performance tasks. As the data collection tools, Personal Information Questionnaire and Attitude Scale towards the Performance Tasks in Science Course, which were developed by Kumandaş (2008), were used in the study. The data about the students’ personal information, the process they followed during the performance tasks and what opportunities they had were gathered thorough the questionnaire. The research was designed in accordance with the relational screening model. The participants of the study consisted of 147 seventh graders in Tokat Province in 2013-2014 academic year. As a result of the study, the job of the mother, gender, the habit of watching TV, using internet or textbooks as the resource variables were determined to be effective in the students’ attitudes towards performance tasks in science course. Moreover, it was also determined that it is the science course where the students enjoy conducting performance tasks most.

Keywords :Science, performance task, attitude, 7th grade students

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2