IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Değerler Eğitimi Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Programında Dîvânu Lugâti’t Türk
Title: “Dîvânu Lugâti’t Türk” In Turkish Language and Literature Curriculum In Terms Of Values Education
Yazar(lar) : Habibe YAZICI ERSOY
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 11-31Özet

Toplumlardaki eğitim-öğretim sistemleri bireylerin daima en üst düzeyde bilgi ve kültür seviyesine ulaşmasını, bireyin ilgilendiği alanın ya da mesleğin bütün gerekli donanımına sahip olabilmesini amaçlamaktadır. Ancak bununla birlikte eğitim-öğretim, toplumdaki bireylerin davranışlarını kontrol etmeyi; bireyi bazı toplumsal ve bireysel değerlerle donatabilmeyi de hedefler. Toplumlar kendilerine ait millî, kültürel, tarihî, ahlaki, manevi vb. bazı değerlere sahiptir. Bireyin aileden aldığı eğitim ve değerlerin ardından eğitim öğretim programları ile bu değerleri edinmesi de toplumun genel yapısı ve geleceği açısından oldukça önemlidir. Eğitim kurumları da bireylerin bilgi ve eğitimin yanında yaşadıkları toplumun birer üyesi olarak topluma ait değerleri öğrenip bu değerleri toplum içerisinde davranışa dökebilmelerini sağlamak için gayret sarf etmekte, bu değerleri eğitim-öğretim programlarına ekleyerek bunu sağlamaya çalışmaktadırlar. 2017 Orta Öğretim Türk Dili ve Edebiyatı Programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen değerler on ana başlık (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) altında toplanmıştır. Bahsi geçen bu değerlerin öğrencilere öncelikle okul içerisinde ve daha sonra toplumda pratiğe dönüşecek şekilde kazandırılması gerekmektedir. Bu da eğitim- öğretim ortamında topluma ait, toplumun değerlerini içerisinde taşıyabilen metinler yolu ile sağlanabilir. Türk dili, tarihi ve kültürü için son derece önemli eserlerden biri olan Türk Dilinin ilk sözlüğü, Dîvânu Lugâti’t Türk de Türk toplumunun sahip olduğu farklı değerleri yansıtması bakımından son derece önemlidir. Bu bildiride, söz konusu eserin içeriğine değerler eğitimi açısından bakılmış elde edilen malzeme bu bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, Dîvânu Lugâti’t Türk, Eğitim, Öğretim

Abstract

Education systems in societies aim to carry individuals to the upmost knowledge and culture level, and to endow them with all necessary requirements of the fields or occupations in which they are interested. Moreover, education systems also aim to control the behaviors of the individuals in a society, and to provide them with some social and individual values. Each society has national, cultural, historical, moral and spiritual etc. values. It is also important for an individual to acquire these values through education curriculum, after he got them from his family, in terms of general structure and future of the society. Educational institutions, together with individuals’ knowledge and education, try hard in order to ensure them as being a member of the society in which they live, to learn these values and turn them into behaviors. These institutions also include these values into curriculum to achieve this goal. In the 2017 Secondary Education Turkish Language and Literature Curriculum, the values that the students are expected to acquire are given under ten main titles (justice, friendship, self-control, patience, respect, affection, responsibility, patriotism, helpfulness). The students should be endowed with these mentioned values in a way in which they put them into practice firstly in schools and then in the society. This is ensured in an education environment by means of texts which include the values of a society. Being the first dictionary of Turkish language, Dîvânu Lugâti’t Türk, which is one of the most fundamental works of Turkish history, language and culture, is upmost importance in terms of reflecting different values which Turkish society have. In the present paper, the content of the mentioned text is evaluated in terms of values education and the data gathered are evaluated with this point of view.

Keywords :Values Education, Dîvânu Lugâti’t Türk, Education, Teaching

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2