IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Fen Eğitimi Bağlamında Uzay, Zaman, Hız ve Kütle Çekimi Kavramları Hakkında Üç Aşamalı Kavram Testi Geliştirme
Title: Three-step Conceptual Test Development about the Concepts of Space, time, speed and Gravitation in the Context of science Education
Yazar(lar) : Cengizhan ABAY, İkramettin DAŞDEMİR
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 61-74Özet

Bu araştırmanın amacı; Fen eğitimi bağlamında Uzay, Zaman, Hız ve Kütle çekimi kavramları hakkında üç aşamalı kavram testi geliştirmektir. Bu test öğrencilerin bilgi düzeylerini ve Uzay-Zaman kavramının farkındalığı ile Zamanın değişebilirliğini inceler. Çalışmada 15 soruluk anket geliştirilmiştir. 3 aşamadan oluşan anketin ilk aşaması 3 şıklı çoktan seçmeli olarak, ikinci aşaması 4 şıklı çoktan seçmeli ve 1 şıkkı açık uçlu olmak üzere 5 şıklı, üçüncü aşama ise 5’li likert tipi olarak yapılandırılmıştır. İlk iki aşama bilgi düzeyini ölçerken üçüncü aşama ile kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 15 sorudan oluşan anketimizin cronbach-alpha değeri 0.71 olarak hesaplanmıştır. Maddeler incelendiğinde madde güçlük indekleri 0.18 ile 0.51 arasında, ayırt edicilik indeksleri ise 0.15 ile 0.70 arasında hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzay-Zaman, üç aşamalı anket, kavram yanılgısı

Abstract

The aim of this research is to development of three stage measurement vehicle about the Space, time, speed and mass attraction in the contex of science education. This test examine the awareness of the concept of space - time and the variability of time. A questionnaire comprising of sixteen questions was developed as a data collection tool in the study. The first stage of the three stage survey is structured in the form of three close ended-multiple choice questions, whereas the second stage is structured as four close ended and one open ended questions five multiple choice questions, as to third stage it is structured as the five-point likert type. The first two stages measure the level of knowledge, and the third stage aims to reveal the misconceptions. The cronbach-alpha value of our 15-question questionnaire was calculated to be 0.71. When the items were examined, item difficulty indices were calculated between 0.18 and 0.51, and discriminant indices between 0.15 and 0.70.

Keywords :Space-time, three-step survey, misconception

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2