IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: ‘Yaşam Koçu Afet’ Tiplemesi üzerinden Aile İçi Şiddetin Meşrulaştırılması
Title: Legitimization of Domestic Violence upon ‘Life Coach Afet’ Character
Yazar(lar) : Zihniye OKRAY
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 91-115Özet

Aile içi şiddet günümüzün en teklikeli gerçeklerinden biridir. Özellikle kadına yönelik şiddet dünya çapında büyük bir sorundur. Her kültürde mizah ve karikatürler toplumu etkileyen sorunları eleştirmek için kullanılır. Karikatürler içinden çıkmış olduğu hâkim yapıyı, kalıplaşmış kültürel ve toplumsal kodları besleyerek düzeni devam ettirebileceği gibi; yeni bir bakış açısına, yeni bir akışa ya da yeni bir başlangıca neden olabilme gücünü de içinde barındırmaktadır. Bayan Yanı dergisinin neredeyse bütün çizerleri kadınlardır ve dergi feminist bir çizgide yayın yapmaktadır. Feyhan Güver’in yayın hayatına 2011 yılında başlamış olan Bayan Yanı dergisindeki ‘Yaşam Koçu Afet’ isimli tiplemesi üzerinden Türk toplumunun kadın-erkek ilişkileri, aile içi şiddet ve diğer insani konulardaki tutumlarının karikatürlere nasıl yansıdığı göstergebilim ile irdelenmiş ve kadına yönelik şiddet, kadın-erkek arasındaki ilişkiler mizah yolu ile nasıl meşrulaştırıldığı tesbit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak incelenen karikatürlerde kadınların çitlerle çevrilmiş bir bahçe içerisinde ya da bir salonda çizildikleri yani özel alanlarda tutuldukları; incelenen karikatürlerde erkeklerin karılarına ya da sevgililerine aile içi şiddetin alt boyutları olan duygusal istismar uyguladıkları tesbit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karikatür, göstergebilim, aile içi şiddet, Bayan Yanı Dergisi

Abstract

Domestic violence is one of the most unusual facts of our time. Especially violence against women is a big problem worldwide. In every culture, humor and cartoons are used to criticize problems that affect society. Caricatures; as well as being able to dominate stereotypes of cultural and social codes, it also contains the power to cause a new outlook, a new flow, or a new beginning. Almost all the cartoonists of Bayan Yanı magazine are women, and the magazine is broadcasting in a feminist line. Feyhan Güver's "Life Coach Afet" ( Yaşam Koçu Afet) character was examined with semiotics. In those caricatures, the representation of women and men relations Turkish society which was reflected on the caricatures about domestic violence and other humanitarian issues were investigated. Legitimization of domestic violence through humor was analyzed. As a result, in the cartoons examined, women were dawn in a garden surrounded by fences or inside the houses which indicates the private areas. Also it has been found that males in their caricatures applied emotional abuse and neglect to their spouses or loved ones.

Keywords :Caricature, semiotics, domestic violence, Bayan Yanı

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2