IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Âşık Veysel Şatıroğlu, Neşet Ertaş ve Âşık Mahzuni Şerif Eserleriyle Foucault’cu Söylem Analizi Üzerine Bir Çalışma: Yaşam Doyumu ve Ölüm Arzusu Analizi
Title: A Study on the Foucaultit Discourse Analysis and the Pieces of Aşık Veysel Şatıroğlu, Neşet Ertaş and Aşık Mahzuni Şerif: An Analysis of satisfaction with Life and Death Wish
Yazar(lar) : Talip SAMİ
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 116-140Özet

Âşık Veysel Şatıroğlu ve Âşık Mahzuni Şerif, âşıklık geleneğinin; Neşet Ertaş ise âşıklık geleneği ile birlikte abdallık geleneğinin aktarımında da temsilci olarak gösterilebilecek isimlerdir. Üç ozanın da eserlerinde aktarılmak istenilen (batıl) anlamın, görünen içerikteki (zahir) anlam ile aktardıkları gözlemlenmektedir. Bu durum âşıklık ve abdallık geleneğinin her ne kadar birer özelliği olarak değerlendirilse de bu alanda "yaşam doyumu" ve "ölüm arzusu - ölüm dürtüsü" kavramlarının aktarımını incelemenin faydalı olacağı düşünülmektedir. Yaşamlarını ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurduğumuzda aktarılabileceğini düşündüren iki tema ile ele almanın alana katkı yapacağı düşünülmektedir. Bu iki temadaki metodolojik duruşun ise söylem analizi olması gerektiği kanısına varılmaktadır. Foucaultcu söylem analizi çerçevesinde, Parker'ın (2004) belirleyip, Willig'in (2008) sadeleştirdiği kılavuz referans alınarak incelenmiştir. Analiz süresince her bir ozanın üç eserini inceleyip, analiz edilmiştir. Analizler yapılırken diğer eserlerin içeriklerini de gözden geçirilmiş ve genel rastlanan temaların "fanilik, faydalı olmak, ahlâk, imtiyaz sahibi olabilmek, hakikat yolu" konusundaki nasihatler olduğu kansına varılmıştır. Bu durum; ozanların sosyodemografik durumları ile birlikte değerlendirip "yaşam doyumu" ve "ölüm arzusu - ölüm dürtüsü" kavramları ile ilişkilendirerek, metin ile söylemin güç ilişkisine bakılarak elde edilmiştir. Genel olarak üç ozanın da eserlerinde yaşam doyumuna dair negatif belirtiler saptanarak; ölüm arzusundaki dürtüselliği ve bilinçdışı süreçleri gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Âşık Veysel Şatıroğlu, Neşet Ertaş, Âşık Mahzuni Şerif, Foucaultcu söylem analizi, yaşam doyumu, ölüm arzusu.

Abstract

Poet Veysel Şatıroğlu and Poet Mahzuni Şerif are the representatives of folk poetry tradition while Neşet Ertaş is the representative of the folk poetry tradition and the transfer of wandering dervish tradition. It is observed that in the works of all three poets, the implicit meaning is given through an explicit meaning. Although it is seen as a feature of poetry and wandering dervish tradition, it is believed that examining the transfer of “life satisfaction” and “the willingness-impulse for death” concept could be beneficial. It is believed that contribution will be made to the field by examining these two concepts which are believed to be able to transfer their lives and cultural values. It is thought that the methodological stance for these two themes should be discourse analysis. Within the framework of Foucauldian discourse, the guide determined by Parker (2004) and simplified by Willig (2008) is taken as reference. During the analysis, three works of each poet were examined and analysed. During the analysis, the content of other works were also reviewed and it was concluded that the most widely used themes were recommendations on “being mortal, being useful, ethic, being able to be privileged, and the path to truth”. This case was evaluated with the socio-demographic status of the poets and correlated with the concepts of “life satisfaction” and “the willingness-desire for death” and the power relation of the text and discourse was investigated. Generally, negative symptoms as regards life satisfaction in the works of poets were identified and the impulse for desire for death and subliminal processes were examined.

Keywords :Poet Veysel Şatıroğlu, Neşet Ertaş, Poet Mahzuni Şerif, Foucauldian discourse analysis, life satisfaction, desire for death.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2