IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Doğu Akdeniz ve Ege Adaları Enerji Koridoru Üzerinden Megali İdea ve Yeni Soğuk Savaş Senaryoları
Title: Energy Corridor via Eastern Mediterranean and Aegean Islands, Megali Idea and New Cold War Scenarios
Yazar(lar) : Ergenekon SAVRUN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 141-160Özet

Kıbrıs yarım yüzyıldan fazla bir zamandan bu yana, içinde bulunduğu bölgeyi ve uluslararası dengeleri etkileyen çok yönlü bir sorun olarak Türkiye’nin dış politika meselelerinin başında gelmektedir. Ne yazık ki Kıbrıs’ın adı sorun sözcüğü ile birlikte anılıyor. Diğer yandan tarih boyunca Kıbrıs’ın kaderi coğrafi ve stratejik özelliği yüzünden her dönemin doğal kaynaklarının kontrolünü sağlamak üzere başat güçlerin gözbebeği olmuştur. Ada tarihinin hiçbir döneminde ufak deniz ticaret kolonileri hariç Yunanların kontrolünde olmamıştır, ancak Yunan büyük ülküsü olan Megali İdea’nın en büyük hedefleri arasında yer almıştır. Yakın tarihimizde de Enosis yani Yunanistan ile birleşme hayalleri yüzünden Kıbrıs ve Anadolu Türkü büyük bedeller ödemiştir. Günümüzde ise Levant Havzasında Batı menşeli nerji şirketlerinin yeni hidrokarbon yatarklarını keşfetmesiyle bölge tekrardan hareketlenmiştir. Megali İdea’nin dünkü ortakları yine iş başındadır. Ayrıca, ham madde ve enerji açısından Rusya’ya olan bağımlılığına son vermek isteyen Avrupa Birliği ve yine Türkiye üzerinden yapılması planlanan enerji boru hatlarının doğrudan Ege Adalarından ve Yunanistan ana karasından geçirterek Türkiy’yi devre dışı bırakmak isteyen Yunanistan, Megali İdea hayallerini canlandıracak hamleler peşindedir. Öte yandan Soğuk Savaş döneminin son galibi ABD tahtını eski rakibi Rusya ve yeni rakibi Çin’e kaptırmak niyetinde değildir. Elbette işin içinde perde arkasında yönetmen İngiltere ve ABD’nin bölgedeki baş müttefiki İsrail de taraftır. Çünkü planlanan enerji boru hattı İsrail üzerinden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ege Adaları ve Yunanistan üzerinden AB’ne dağıtılmak istenmektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ise bölgedeki son yıllardaki gelişmeleri tarihi bir görev addederek fırsat kollamakta ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak istemektedir. Bu çalışma da ise Bölgemizde cereyan eden gelişmeler üzerinden Megali İdea hayallerinin nasıl çalıştığını ve dünyanın yeniden Soğuk Savaş dönemine evrildiğini anlatmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Megali İdea, Yeni Soğuk Savaş, Yeni Enerji Politikaları, Doğu Akdeniz, Ege.

Abstract

Cyprus as become as a multifaceted problem among the Turkey, and affecting the region and international blance since more than a half century. Unfortunately, the name of Cyprus is mentioned together with the word of the problem. On the other hand, the faith of Cyprus due to the nature of Cyprus that geographical and strategic has became dearest for the dominant forces of the period throughout the history. Except for small maritime colons, the Island have never ever been controlled by the Greeks but it is among the biggest targets of Megali Idea which is the Greek Grand National Ideal. In our recent history, Cyprus and Anatolian Turks have paid big price because of Enosis viz their dream of unification with Greece. Today, in the Levant Basin has been mobilised with the discovery of hydrocarbons by the Western energy companies. Megali Idea’s old partners are still at work together today. In addition, the European Union, which wants to put an end to its dependence on Russia in terms of raw materials and energy. And the planned pipe lines via Turkey, Greece wants to by-pass Turkey, and wants to cross over energy pipelines directly from the Aegean Islands and the mainland of Greece. Thus Greece is fallowing the Megali Idea dream to revive. On the other hand, the last winner of the Cold War era which USA does not willing to give throne to the former rival Russia, and the new rival China. Of course the Britain is standing behind the scenes, and manage with the main ally of the USA in the region. Because the planned energy pipeline over Israel will olso planned to connect G.C.A.S.C. to the Aegean Island to the EU via Greece. Greek Cypriot Administration and Greece are seeking an opportunity by calling on a historical mission from the developments in the region in recent years, and have by the balls fo Turkey. In this study; we will try to explain that how Megali Idea dreams does work, and how the World evolves in to the Cold War era by fallowing these developments in the region.

Keywords :Megali Idea, New Cold War, New Energy Policies, East Mediterranean, Aegean.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2