IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Türk Hazır Giyim Ticaretinin Alt Sektörler Bazında Analizi
Title: Turkish Ready-Made Trade Analysis Based on Sub-Sectors
Yazar(lar) : Ahmet ÖZBEK
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 161-183Özet

20. yy’ın ikinci yarısından itibaren iletişim, ulaşım ve taşıma teknolojilerinin gelişmesi, tüm dünyada giysi üretim maliyetlerini önemli oranda düşürerek, sektörün hızlı bir şekilde küreselleşmesine neden olmuştur. Bu dönüşüm hazır giyim üretiminin ucuz işçiliğe sahip gelişmekte olan ülkelere yoğunlaşmasına ve maliyet rekabetinin en önemli rekabet stratejisi haline gelmesine neden olmuştur. Sektördeki bu dönüşüm ve Türkiye ekonomisinin büyümesi, sektörünün Türkiye ekonomisindeki öneminin yıllar itibariyle azalmasına yol açmıştır. Fakat sektör hala ihracat gelirinin yüksekliği, önemli miktarda döviz kazandırması ve sağladığı yüksek derecede istihdam nedeniyle Türkiye için stratejik önemini sürdürmektedir. Bu çalışmada, Türk Hazır Giyim Sektörünün ticareti, alt sektörler olan örme ve örülmemiş hazır giyim sektörleri ihracat ve ithalat verileri temel alınarak detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Sonuç olarak Türkiye’nin; hazır giyim ticaretinde net ihracatçı konumunu koruduğu, Almanya dışındaki ABD ve Japonya gibi dünyanın en önemli pazarlarına ihracatını artıramadığı, en önemli rakiplerinin; Çin, Bangladeş ve Viet Nam gibi düşük maliyetle üretim yapan ülkeler olduğu, ayrıca İtalya ve Almanya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin önemli miktarda ihracat yaptığı ülkeler olmalarının yanında, aynı zamanda Türkiye için önemli birer rakip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hazır giyim, pazarlar, ihracat, ithalat

Abstract

From the second half of the 20th century, the development of communication, transportation, and transport technologies has led to rapid globalization of the clothing industry by significantly reducing the cost of clothing manufacture all over the world. This transformation has resulted in the manufacture of ready-made clothing concentrating on developing countries with cheap labor, and cost competition becoming the most important competitive strategy. This transformation in the industry and growth of Turkey's economy has led to a reduction in the importance of the ready-made clothing sector in the Turkish economy. But the industry still maintains its strategic importance for Turkey due to the high level of export revenue, the significant amount of foreign exchange and the high employment level. In this study, the trade of the Turkish Ready-Made Clothing Industry has been analyzed in detail based on the export and import data of the sub-sectors of knitted and non- knitted ready-made clothing industry. As a result, Turkey has maintained its net exporter position in the clothing trade and could not increase exports to the world's most important markets such as the US and Japan except Germany. The most important competitors of Turkey are countries with low-cost manufacture such as China, Bangladesh, and Vietnam. In addition, the developed European countries such as Italy and Germany are the countries that Turkey exported a significant amount. At the same time, they are also an important competitor for Turkey.

Keywords :Ready-made clothing, markets, export, import

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2