IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Uluslararası Sermaye Hareketleri Kapsamında Sıcak Para Akımlarının Ekonomik Etkileri ve Spekülasyon
Title: Economic Effects and Speculation of Hot Money Flows in the Scope of International Capital Movements
Yazar(lar) : Güner KOÇ AYTEKİN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 184-207Özet

Küreselleşen dünyamızda, uluslararası sermaye birikiminin oldukça yüksek düzeyde artış göstermesi; uluslararası sermaye hareketlerinin de yüksek kazanç beklentileriyle birlikte gelişmekte olan piyasalara yönelmesi sonucunu doğurmuştur. Finans piyasalarındaki küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle özellikle 1980’lerden sonra uluslararası sermayedeki hareketliliğin artmasına ve giderek spekülatif bir niteliğe bürünmesine yol açmıştır. Finansal serbestleşmeyle birlikte spekülatif sermaye hareketlerine açık hale gelen, ekonomik ve siyasi yapıları farklı bir çok ülkede yaşanan ekonomik krizler, finansal serbestleşme ve sermaye hareketlerinin ekonomik etkilerini daha çok gündeme taşımıştır. Bu kapsamda, uluslararası sermaye hareketleri, döviz işlemleri, vergisel işlemler vb. konulardaki kontrollere yönelik ekonomik önlemler literatürde ve uygulamada sıkça yer almaya başlamıştır. Spekülatif nitelikli sıcak para giriş ve çıkışları ülkelerin ekonomik yapısına ve koşullarına göre bir istikrarsızlık unsuru olabilmekte ve bu bağlamda, spekülasyonlar, teorik olarak krizlerin temel nedeni olabildiği gibi, yaşanan krizlerde tetikleyici bir rol de üstlenebilmektedirler. Bu çalışmada, uluslararası sermaye hareketleri kapsamında sıcak para akımlarının ekonomik etkileri ile spekülasyon konusu analiz edilerek değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası sermaye hareketleri, uluslararası ekonomi, küreselleşme, sıcak para, spekülasyon.

Abstract

In our globalizing world, the fact that the accumulation of international capital has increased at a very high level has caused the international capital movements to move towards the emerging markets with high earnings expectations. With the influence of the developments in information and communication technologies, especially after the 1980s, the globalization of financial markets increased the mobility of international capital which become increasingly speculative. The economic effects of financial liberalization and capital movements are the main subject of the economic crises faced in many countries with different economic and political structures which are open to speculative capital movements along with financial liberalization. In this context, economic measures for international capital movements, foreign exchange transactions, tax transactions and similar controls have started to take place frequently in the literature and practice. Speculative hot money inflows and outflows can be an instability factor according to the economic structure and conditions of the countries. In this context, speculation can be the trigger for crises in the real world, as well as being theoretically the main cause of crises. In this study, the economic effects of hot money flows within the context of international capital movements will be analyzed and evaluated.

Keywords :International capital movements, international economy, globalization, hot money, speculation.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2