IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Hollywood Filmlerinde “Sihirli Zenci” Kavramsallaştırması
Title: Conceptualization of “Magical Negro” in Hollywood Movies
Yazar(lar) : Ayhan KÜNGERÜ, Güliz ULUÇ
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 232-245Özet

Hollywood film endüstrisi, ırksal ilişkilerin üretilmesinde ve konumlandırılmasında büyük işlev görmektedir. Amerika’da ayrımcılık ve ırkçılık üzerine yoğun bir eleştiri alanı oluşsa da Hollywood filmleri anlatı yapısını beyaz adam lehine olacak şekilde kurmaktadır ve diğer ırka mensup kişiler gizil bir şekilde ötekileştirilmektedir. Filmlerdeki bu ötekileştirme pratikleri de beyaz olmayan insanların rolünü, beyaz adamın kendini gerçekleştirmesine hizmet etmeye, beyaz adamın kendisinde içkin zengin potansiyeli fark etmesini sağlamaya indirgemektedir. Bu çalışmada, “sihirli zenci” kavramı Hollywood filmleri üzerinden incelenmektedir. Bu kavram, filmde beyaz kahramanın yardımına gelen siyah karakterler için kullanılmaktadır. Amerikan sinemasında sihirli zenci karakterleri özel güçlere, yeteneklere ve sezgilere sahip olabilmektedirler. Böylece beyaz kahraman asıl potansiyeline ulaşabilmekte ve günü kurtarabilmektedir. Çalışma, Hollywood sinemasındaki “sihirli zenci” filmlerini ele alarak, söz konusu filmlerin siyah Amerikalıları nasıl konumlandırdığı ve ırksal statükoyu nasıl kurduğunu analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hollywood Sineması, Sihirli Zenci, Beyazlık, Siyahların Temsili.

Abstract

Hollywood film industry largely functions in producing and positioning racial relations. There are rich criticising area on discrimination and racism, yet Hollywood movies set their narrative structures in favour of white man and people from different race are latently deemed other. This otherness practices in movies also degrade non-white people’s role into serving for self-realization of white man and helping them notice their rich potential that is immanent within white man himself. In this study, the concept of “magical negro” is analysed in Hollywood movies. This concept is used in movies for black characters coming to help white hero. Magical negro characters might have special powers, skills and intuitions. Thus, white hero reaches his potential and saves the day. By tackling magical negro movies in Hollywood cinema, this study aims to analyse how these movies in question position African-Americans and establish the racial status quo

Keywords :Hollywood Cinema, Magical Negro, Whiteness, Black’s Representation

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2