IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Tutunamayanlar ve Aylak Adam’da Tutunma Problemi
Title: Discconnectedness Problem In Tutunamayanlar And Aylak Adam
Yazar(lar) : Şahika Karaca
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 246-259Özet

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle birlikte yeni bir medeniyet dairesine geçiş Türk aydını üzerinde entelektüel bir krize neden olmuştur. Modernleşmenin toplumsal hayattaki yol açtığı değişimler Türk romanının tematik düzeyde konusu hâline gelmiştir. Dolayısıyla bu medeniyet değişiminin sancıları romanın dünyası içerisinde yankısını bulmuştur. Tanzimat döneminden itibaren dikkat çeken aydının kimlik krizi, ilerleyen dönemlerde yani 20. yüzyılın ortalarından itibaren bireysel krize dönüşmüştür. Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam romanıyla, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar başlıklı romanları da bu içsel krizi ontolojik düzeyde yansıtan en dikkat çekici romanlarımızdandırlar. Bu çalışmada Tutunamayanlar ve Aylak Adam üzerinden tutunamamanın farklı görüntüleri irdelenmeye çalışılacaktır. Tutunamayanlar’da modern aydının yaşadığı kimlik krizinin ontolojik görüntüsü romanın ana kahramanları Selim ve Turgut üzerinden takip edilebilmektedir. Bu ontolojik kaygı Selim’in intiharına sebep olurken Turgut’un ise onun intiharının nedenini araştırırken kaybolmasına neden olmuştur. Aylak Adam’da ise C. J. Lacan’ın Babanın Adı olarak nitelendirdiği toplumun, kültürün yasası içerisine dâhil olamaz. C.’nin Babanın Adı’na tutunamayışı çocukluğundan itibaren önce annesini kaybetmesi, ardından da baba şiddetine uğramasından kaynaklıdır.

Anahtar Kelimeler: Tutunamama, Aylak Adam, Tutunamayanlar.

Abstract

With the announcement of the Tanzimat Fermanı, the transition to a new civilization circle caused an intellectual crisis on the Turkish intellectual. The changes that modernization has brought in the social life have become subjects on the thematic level of the Turkish novel. Accordingly, the effects of this civilization’s change have found its echoes in the world of the novel. The identity crisis of the intellectual that attracted attention since the Tanzimat period has turned into an individual crime in the following periods, thus from the middle of the 20th century. Yusuf Atılgan’s Aylak Adam novel and Oğuz Atay’s Tutunamayanlar novel are our most remarkable novels that reflect this internal crisis on the ontological level. In this study, different images of those that cannot be connected will be tried to examine through Tutunamayanlar and Aylak Adam. The ontological image of the identity crisis experienced by the modern intellectual in Tutunamayanlar can be scrutinized through the main heroes of the novel, Selim and Turgut. While this ontological concern leads to the suicide of Selim, it causes Turgut to disappear while investigating the cause of Selim’s suicide. C.J. in Aylak Adam cannot be included in the law of cultural and social that Lacan describes as the Name of Father. The inability of C.’s holding the Name of Father stems from the loss of his mother, followed by the violence of the father from his childhood.

Keywords :Disconnectedness, Aylak Adam, Tutunamayanlar.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2