IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Psikanalitik Bir Okuma Denemesi: Aylak Adam
Title: A Psychoanalytic Reading Test: Aylak Adam
Yazar(lar) : Ömriye BAYRAK
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 358-381Özet

Aylak Adam Yusuf Atılgan’ın ilk romanıdır. Bu romanıyla modern Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Atılgan, romanda insanın kendi özüne, içinde yaşadığı dünyaya, üyesi olduğu topluma yabancılaşmış bireyi işler. Bir ismi bile olmayan roman kahramanı C. aykırı, uyumsuz, ötekileşmiş, toplumla çatışan huzursuz bir ruh haline sahiptir ve çağdaş insanın bireyselliğinin yok edilmesinden ve kendi öz benliğinden uzaklaşmayı dayatan koşulların altında yaşamaktan şikâyetçidir. C. yabancılaşmayı adeta alın yazısı edinmiş, tutkulu bir reddediş içindedir. Bu yabancılaşmanın kökeni ise Oidupus Kompleksiyle, uygar toplumdaki engellenmede aranmalıdır. Romanda annenin yerine geçen teyze figürü ve baba, C.’nin garip davranışlarının başlıca nedenleridir. Anneyle istenilen imgesel bütünlük kurulamamış, bunun karşısına ataerkil bir baba dikilmiş, gitgide yalnızlaşan bir çocuk figürü ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada baba-oğul çatışması, yabancılaşma ve arayış, annenin önemi, babanın toplumsal düzene geçişteki rolü, ayna evresinin özne üzerindeki etkisi, narsisizm açıklanmaya çalışılarak roman üzerinden örnekler verilecektir. Roman, Freud ve Lacan’ın görüşleri etrafında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Freud, Lacan, Yusuf Atılgan, Aylak Adam, psikanaliz.

Abstract

Aylak Adam is the first novel of Yusuf Atılgan. In this novel, Atılgan who has an important place in the modern Turkish Literature tells the story of a person who becomes estranged to self respeted of himself, the world living in, society which he is the member of it. C., the hero of novel, who hasn’t even a name has uneasy soul that conflicts with society which is contrarion, incompatible and marginalized and he complaints about the conditions which are forced modern people to live without individualizely and remove from their self respected. C. makes becoming estranged as his destiny and is in a passionate refusal. This becoming estranged must be sought in the obstacles of civilized society with Oidipus Complex. The father and the figure of aunt who replaces the mother in the novel are the main reasons of C.’ strange behaviors. The desired integrity isn’t established with mother, instead of this a patriarchal father is put and a gradually isolated child figure emerge. In this study, the conflict with the father -son, estrangement and quest, the importance of mother, the role of father in the in the transition of social layout and the effect of mirror phase on the subject will be given the examples from novel trying to be explained Narcissism. The novel will be examined around the views of Freud and Lacan.

Keywords :Freud, Lacan, Yusuf Atılgan, Aylak Adam, psychoanalysis.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2