IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Türkiye'de Çerkezlerin Diaspora Kültürü
Title: The Diaspora Culture of Circassians in Turkey
Yazar(lar) : Elif Sakut
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 16 - 24Özet

Diaspora küreselleşmeyle birlikte tüm dünyada hem yerli hem de yabancı bilim insanlarının çalışma nesnesi haline geldi. Çerkez diasporası son yıllarda yapılan araştırmalar göz önüne alındığında araştırma için kuşkusuz ilgi çekicidir. Diaspora temsilcileri “Çerkezler, Adigeler, Kafkaslar, Türkler, Abhazlar, Çeçenler, İnguşlar vb. biz kimiz, kültürümüz nedir?” sorusunu cevaplarlar. Türkiye’ye Kafkasya’dan gelen etnik bir grup olan Çerkezler diğer ismiyle Adigeler Çarlık Rusya’sına karşı verdikleri mücadeleyi kaybedince 150 yıl önce 1864’te yurtlarından sürüldüler. Bu tarihten itibaren Çerkezler dünyanın çeşitli ülkelerine dağıldılar. O ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türkiye Çerkezler için en yakın ve en büyük diasporadır. Türkiye’nin ve Kafkasya’nın yakınlığı ve benzeşmesi Çerkez halkını da etkilemektedir. Genel olarak Çerkez diasporasının merkezini en genel anlamda iki ana faktör belirler: Çerkez nüfusunun birleşimi ve çevrenin benzeşmesi. Çalışmamız Türkiye'deki Çerkez diasporasının nasıl yorumlandığını belirleme girişimidir. Çalışmanın temel amacı Türkiye’de Çerkez diaspora kültürünün günümüzdeki durumunu analiz etmek, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Edinilen bulgular ile gittikleri yerle kendini yeniden dönüştüren diaspora insanın kültürel bir birlik olarak hayatta kalma çabası incelenecektir. Ayrıca Çerkez diasporasının ortaya çıkışı ve gelişiminden söz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çerkez, kafkasya, diaspora, Türkiye, kültür.

Abstract

Diaspora, together with globalization, has become a working object of both local and foreign scientists all over the world. The Circassian diaspora is undoubtedly interesting for research, given the research done in recent years. Diaspora representatives are the answers to the question “Who are we, what is the our culture? Circassians, Adyghe, Caucasus, Turks, Abkhazians, Chechens, Ingushes and so on.” Circassians, an ethnic group from Turkey, the Caucasus, the other name of the struggle against Tsarist Russia Adighas lost 150 years ago were driven from their homeland in 1864. From that date Circassians have been dispersed to various countries of the world. He was one of the countries in Turkey. Turkey is the largest and closest to the Circassian diaspora. The closeness and similarity of these two states affects the Circassian people as well. Generally, the center of the Circassian diaspora is determined by two main factors in the most general sense: the convergence of the Circassian population and the similarity of the periphery. Our study is an attempt to determine how the interpretation of the Circassian diaspora in Turkey. The main objective of the study was to analyze the current situation of the Circassian diaspora culture in Turkey, the problems encountered and the solutions put forward. The diasporic person who recycles himself with the findings obtained will be examined to survive as a cultural union. In addition, the emergence and development of the Circassian diaspora will be mentioned.

Keywords :Circassian, caucasian, diaspora, Turkey, culture.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2