IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Arzu Diyalektiği Ekseninde Anayurt Oteli
Title: Anayurt Oteli on the Direction of Desire Dialectic
Yazar(lar) : Ömriye Bayrak
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 25 - 39Özet

Arzu, en genel anlamıyla; istek, dilek, heves anlamlarına gelir. Lacancı psikanalizde arzu biraz daha özel bir anlam yüklenir. İhtiyaç ile talep arasındaki doldurulması imkânsız boşluk, arzu olarak tanımlanır. Lacan, haz ve zevkin arasındaki boşluğu ise jouissance terimiyle açıklar. Başka bir deyişle jouissance, acının içindeki haz olarak tanımlanabilir. Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli, arzuyu hayatının merkezine oturtmuş, “Öteki” üzerinden onaylanmaya muhtaç olan, arzusunu gerçekleştiren ama tatmine ulaşamayan Zebercet’in romanıdır. O, sürekli onaylanma ihtiyacı içerisinde, sonsuz bir arayışın peşindedir. Romanı sürükleyen de onun bu arayışının neticesinde sürekli değişen arzu nesneleridir. Bu arzu nesneleri Zebercet’in içindeki boşluğu doldurmaya yetmeyecek, bu hayal kırıklığı jouissance terimiyle açıklanacak, onun temel arzuya ulaşma çabası intiharla sonlanacaktır. Böylece arzu, jouissance teriminin karşısında yer alacaktır. Silik bir babaya sahip olan, Lacan’ın “ayna evresi” olarak isimlendirdiği dönemi annesiyle iyi geçiremeyen romanın kahramanı, hayatı boyunca hep o ilk bütünselliği arayacak, bulduğu hiçbir arzu nesnesi onu tatmin etmeyecektir. Bu çalışmada izlenecek yol, psikanalizin yardımıyla Lacan’ın İmgesel-Simgesel-Gerçek devinimlerinden yola çıkarak arzuyu ortaya koymak, Anayurt Oteli romanındaki psikanalitik yapılanmayı özne-arzu-nesne ilişkisini çerçevesinde yorumlayarak, romanı çözümlemeye çalışmak olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, Lacan, arzu, psikanaliz.

Abstract

Desire, in its most general sense means wish, hope and enthusiasm. In Lacanian psychoanalysis, desire has a somewhat more specific meaning: the gap impossible to fill between need and demand is defined as desire. Lacan explains the gap between pleasure and pleasure with the term “jouissance”. In other words, jouissance can be explained as pleasure in pain. Yusuf Atılgan's novel Anayurt Oteli puts desire in the center of life; it is the novel of Zebercet who needs to be approved by way of the "other", who fulfills desire but cannot reach its satisfaction. He is in search of an endless quest and in the need of constant approval. What drifts the novel is the objects of desire that constantly change as a result of this quest. These desire objects will not suffice to fill the void within Zebercet, this frustration term will be explained by the term jouissance, and the endeavor of reaching his basic desire will end with suicide. Thus, desire will take place in opposition to the term jouissance. The hero of the novel, who has a weak father, and who cannot spend the period with his mother which Lacan named as "mirror phase" well will always seek that first holiness throughout his life, and no object of desire he will find will satisfy him. The path to be followed in this study will be revealing the desire of Lacan's Imaginary-Symbolic-Real movements with the help of psychoanalysis and trying to solve the novel by interpreting the psychoanalytic structure of the Anayurt Hotel novel in the frame of the subject-desire-object relation.

Keywords :Yusuf Atilgan, Anayurt Oteli, Lacan, desire, psychoanalysis.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2