IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Çin Feodal Toplum Yapısındaki Kadın Değer Yargıları
Title: Women Value Judgments on Feudal Society Structure in China
Yazar(lar) : Tuğçe Akman
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 69 - 79Özet

Toplumun temelini oluşturan iki esas parçadan biri olan kadın, taşıdığı sıfatlarla toplumun sahip olduğu tüm değerlerin mimarlarından biridir. Kadın doğuran, büyüten, öğreten, yetiştirendir. Bu yüzdendir ki, aslında kadın ona değer biçen toplumu kendi elleriyle yoğurup, şekil verendir. Buna rağmen tarih boyunca aslında hak ettiği değeri çoğu zaman görememiştir. Hatta sahip olduğu bunca özel sıfatlara rağmen ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü zamanlar da olmuştur. Toplumdan topluma, dönemden döneme kadının varlığının değeri değişim gösterse de tarih boyunca birçok toplumda kadın arka planda kalmış, ikinci sınıf insan muamelesi görmüştür. Çin toplumunda da iki bin yıl süren feodal toplum döneminde kadın erkeğin arkasında kalmış ve zor zamanlar geçirmiştir. Bu çalışmada kadının Çin feodal toplumundaki yerini etkileyen önemli üç ana değer yargısı üzerinden kadının toplumdaki yerini ve bu değer yargılarının sebep ve sonuçlarını inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Çin, Kadın, Feodal Toplum, Erkek, Değer Yargısı.

Abstract

The woman, one of the two essential parts of the society, is one of the architects of all values that the society possesses in terms of its attributes. She gives birth to women, grows, teaches, educates. This is the fact that women knead and shape the society that values it, with their own hands. Nevertheless, throughout history, the value that she actually deserved is often not seen. Even in spite of the many adjectives she has, there have been times when he saw second-hand human treatment. Although history shows that woman's existence changes from society to society, collecting, from time to time, in many societies throughout history, women have remained in the background, seeing second-class human treatment. In Chinese society, after two thousand years of feudal society, women remained behind man and had a hard time. In this study, we will examine the place of women in society and the causes and consequences of these value judgments through three important values judgments affecting the place of woman in Chinese feudal society.

Keywords :China, Women, Feudal Society, Man, Standard of Judgement.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2