IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Çivi Yazısı Hukuku ve Toplumsal Hayatta Nadītu(m) Kadınları
Title: Nadītu(m) Women in Cuneiform Law and Social Life
Yazar(lar) : Sema ARSLAN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 80 - 99Özet

Bu çalışmada Eski Mezopotamya’da din kadınları grubundan bir sınıf olan Nadītu(m) kadınları ele alınacaktır. Dolayısı ile Eski Önasya çivi yazısı kanunlarında ve çiviyazılı belgelerde bu kadınların özelliklerine dair incelemelerde bulunarak, örnekler verilecek ve genel açıklamalar sağlanacaktır. Dağınık halde olan bilgilerin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerçekleşecektir. Nadītu(m) kadınlarının çeşitli tanrıların hizmetinde oldukları görülmektedir. Onların, Eski Mezopotamya’da tapınakların içinde yer alan ve “gagû(m)” adı verilen bir yapı içerisinde ikâmet ettikleri anlaşılmaktadır. Kanunlara göre bu sınıftan kadınların bazıları evlenebilirken, bazılarının ise evlenmesine izin verilmemiştir. Buna ek olarak bu unvanda olan kadınların, evlensin veya evlenmesin çocuk doğurmalarına asla izin verilmemektedir. Öte yandan kendilerine bakmaları için evlatlık alabildiklerine dair pek çok belge mevcuttur. Ayrıca Eski Babil Devri’nde ekonomik faaliyetlerde oldukça aktif bir konumda oldukları anlaşılmaktadır. Ekonomik hayatlarının dışında, sosyal ve dini alanlarda da etkin olduğu görülen bu kadınların, din kadınları sınıfı içerisinde önemli bir yere sahip olduğu ekonomik faaliyetlerinden de yola çıkılarak anlaşılmaktadır. Yeni Babil Devri’nin (M.Ö. 626-539) sonralarına kadar varlıkları görülen bu kadınların özellikle ekonomik hayata önemli katkılar sağladıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nadītu(m) kadınları, çivi yazısı hukuku, kanunlar, ekonomi, sosyal yaşam.

Abstract

In this study, Nadītu(m) Women who are a class of religious women in Ancient Mesopotamia, will be studied. In the matter covered, examples will be given by examining the characteristics of these women in the Ancient Near Eastern Cuneiform Law and the Cuneiform Texts, and general explanations will be provided. It will aim at forming a whole of information that is scattered. It is seen that Nadītu(m) Women are in the service of various gods. It is understood that in Ancient Mesopotamia they reside in a structure called "gagû(m)" which is located in the temples. According to the Cuneiform Law, some women in this class are allowed to marry, while others are not allowed to marry. In addition, marriage or not marriage of these women is not allowed to have children, but there are many documents that they can adoption for their care. It is also understood that they were active in economic activities in the Old Babylonian Period (626-539 B.C). Apart from their religious life, it is understood that these women, who are seen to be active in social and economic fields, can come to important positions within the class of religious women. It is understood that these women, whose existence till the end of the NeoBabylonian Period, are particularly important contributors to the economy.

Keywords :Nadītu(m) Women, Cuneiform Law, laws, economy, social life.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2